Sururyhmä

Sururyhmä on tarkoitettu omaisensa tai läheisensä menettäneelle. Sururyhmässä keskustelemme luottamuksellisesti surusta ja kohtaamme toisia surevia. 

Lisätietoja diakoni Katja Saarelalta puh. 040 8272 940.