Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Avioliiton esteiden tutkinta hoidetaan aluekeskusrekisterissä

  • Tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä. Se on voimassa neljä kuukautta.
     
  • Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu siinä seurakunnassa missä kihlakumppanit ovat kirjoilla tai toinen heistä. Lisäksi esteiden tutkinta voi tapahtua maistraatissa.