Uutiset

Uutislistaukseen

Piispa Jari Jolkkonen Varpaisjärven seurakunnan piispantarkastuksessa: Tällä hetkellä ei ole olemassa vireillä hanketta Varpaisjärven seurakuntarakenteen muuttamiseksi

Piispa Jari Jolkkonen toimitti Varpaisjärven seurakunnassa piispantarkastuksen huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Piispanmessun päätteeksi Varpaisjärven Pyhän Mikaelin kirkossa kuultiin piispantarkastuksen loppulausunto, jonka mukaan vireillä ei ole Varpaisjärvellä seurakuntarakennemuutosta. 

Piispa Jari Jolkkonen Varpaisjärven Pyhän Mikaelin kirkossa.

-Yhteenvetona tarkastuksesta voidaan sanoa, että Varpaisjärven seurakunnalla on paljon vahvuuksia, piispa Jari Jolkkonen totesi piispantarkastuksen loppulausunnossa. 

Jolkkonen totesi seurakunnalla olevan erinomaisia työntekijöitä, hyviä luottamushenkilöitä, vahva identiteetti sekä juurevan ja terve hengellisyys.

-Vastaavasti Varpaisjärvellä vaikuttaa olevan myös joitakin kriisiytyvän seurakunnan merkkejä, Jolkkonen totesi.

Kirkkohallitus on valmistanut ”Kriisiytyvän seurakunnan mittarit” –asiakirjan, joissa luetellaan eri mittareita kriisiytyvän seurakunnan tunnistamiseksi. Esimerkiksi yhdeksi mittariksi mainitaan seurakunnan jäsenmäärän laskeminen viimeisten viiden vuoden aikana 15% ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä.

-Siksi pidänkin tärkeänä, että seurakunta tekee itsearvion ja käy läpi tuon Kirkkohallituksen asiakirjan avulla, mitkä asiat ovat Varpaisjärvellä kriisiytyvän seurakunnan merkkejä ja ennen kaikkea, miten niihin puututaan, Jolkkonen mainitsi.

Seurakuntaneuvoston tulee laatia vuoden loppuun mennessä ”Kriisiytyvän seurakunnan mittarit” –asiakirjan pohjalta selvityksen tuomiokapitulille niistä kohdista, jossa mittarit toteutuvat ja tekee toimintasuunnitelman niiden kohtien korjaamiseksi.

Piispa Jari Jolkkonen totesi loppulausunnossaan, että jo alkanutta kirkkotilan kehittämistä jatketaan seurakunnan ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkotyöryhmän sekä yhtymän palkkaamien arkkitehtien kanssa. 

-Tavoitteeksi on hyvä ottaa Varpaisjärven kirkkotilan kehittäminen monimuotoisempaan ja yhteisöllisyyttä palvelevaan suuntaan, Jolkkonen totesi.

Varpaisjärven seurakuntatalosta piispa mainitse, ettei sille ole voimassa purkutuomiota eikä se ole käyttökiellossa.

-Koska työnantajan velvollisuus on huolehtia työturvallisuudesta, työntekijöitä ei voi määrä työskentelemään seurakuntatalon toimistoissa, Jolkkonen mainitsi.
Seurakuntataloa on vaivannut vuosia sisäilmaongelmat.

Jolkkonen mainitsi, että kesällä tehtävän laajan kuntotarkastuksen tulokset vaikuttavat seurakuntatalosta tehtäviin johtopäätöksiin.

-Johtopäätösten aika ei ole vielä. Kun selvitykset valmistuvat, toivottavasti loppukesällä, toivon että syksyn aikana seurakuntayhtymässä päätetään, korjataanko, puretaanko, myydäänkö. Jos luovutaan, vuokrataanko vai rakennetaanko korvaavat tilat. Nämä ovat isoja ja kalliita ratkaisuja, ja ne on tehtävä taloudellisten resurssien puitteissa, Jolkkonen kertoi.

Päätöslausunto Varpaisjärven piispantarkastuksessa 1 ja 3.4.2022

3.4.2022 14.50