Uutiset

Uutislistaukseen

Tietoa tuomiokapitulin päätöksen perusteista olla avaamatta kirkkoherran virkaa Varpaisjärvellä

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti 8.9.2022, ettei Varpaisjärven kirkkoherran virkaa ei julisteta haettavaksi ajalla 9.9.2022-8.9.2023.

Graafisessa kuvassa Varpaisjärven kirkko

Tuomiokapituli voi käyttää kirkkojärjestyksen mukaan perusteena kolmea eri syytä; 1. vireillä oleva hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan; 2. tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi; 3. siihen on muu erityinen syy. Varpaisjärven osalta tuomiokapituli perusteli päätöstään kohdalla 3. muulla erityisellä syyllä.  

Muut erityiset syyt, joihin tuomiokapituli perustaa päätöksensä, ovat Varpaisjärven seurakunnan henkilöstömenojen 75 %:n osuus toimintakuluista, seurakuntalaisten jäsenmäärän vähentyminen, seurakunnan toimintaan tuo epävakautta virkojen yksisarjaisuus ja henkilötyövuosien alhainen määrä. Lisäksi Varpaisjärven seurakunta on riippuvainen yhtymän taloudesta, joka on koko yhtymän toiminta-ajan ollut haastava. Varpaisjärven seurakunnan käytettävissä olevat määrärahat supistuvat talouden negatiivisesta kehityksestä aiheutuvan vähennystarpeen vuoksi ja seurakunnan toimintaedellytykset heikkenevät. Näin siitä huolimatta, että Varpaisjärven seurakunnalle myönnetty talousarviomääräraha/ jäsen on Ylä-Savon seurakuntayhtymän suurin.  

Tuomiokapituli toteaa, että vuoden aikana on mahdollista selvittää yhteistyössä Varpaisjärven seurakunnan, Lapinlahden seurakunnan, Ylä-Savon seurakuntayhtymän, lääninrovastin, tuomiokapitulin ja piispan kanssa, miten seurakunnallisen toiminnan jatkuminen Varpaisjärven seurakunnan alueella toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Varpaisjärven seurakunnassa alkaa tästä selvitysprosessi, jota johtaa virkaatekevä kirkkoherra Matias Koponen yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa.  

“Selvitystä aloitetaan tekemään tuomiokapitulin mainitsemien tahojen kanssa. Tavoitteena tässä on selvittää erilaisia vaihtoehtoja ja löytää niistä se, joka parhaalla tavalla palvelee seurakuntaa Varpaisjärvellä. Prosessin etenemisestä viestitään seurakuntalaisille.” - toteaa vt. kirkkoherra Matias Koponen  

Lisätietoja: vt. kirkkoherra Matias Koponen, 0503311441, matias.koponen@evl.fi 

15.9.2022 14.01