Uutislistaukseen

Kuulutus ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Varpaisjärven seurakunnan seurakuntapysäkillä, Kauppatie 25, 73200 Varpaisjärvi, kello 9.00–18.00.Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistosta, Ilvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi, ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi palvelutoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Palvelutoimiston puhelinnumero on 044 7335 202

Kuulutus on ollut nähtävänä Varpaisjärven seurakunnan seurakuntapysäkin ilmoitustaululla, Kauppatie 25, 73200 Varpaisjärvi 31.10.–12.11.2022
Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta varpaisjarvenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Varpaisjärvi 16.09.2022
Varpaisjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Matias Koponen

3.11.2022 11.43