Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokoustiedote 7.12.2022

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi mm. vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hakea kirkkohallitukselta Varpaisjärven kirkon korjaus- ja muutostöihin avustusta. 

Graafinen kuva, jossa kuuden kirkon tornin ääriviivat ja puheenjohtajan nuija.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset 7.12.2022 

Lapinlahdella Savolan tuulivoimapuisto Oy:lle vuokrataan maa-alueita  

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti vuokrata maa-alueen Lapinlahdelta Savolan tuulivoimapuisto Oy:lle 45 vuodeksi yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.  Päätös on alistettava vielä Kuopion hiippakunnan tuomikapitulin vahvistettavaksi. Maa-alueeseen kuuluvat Lapinlahden kunnassa olevat kiinteistöt 402- 430-29-35 PASALA ja 402-430-132-0 PASALA I. Tuulivoimaloita ei olla rakentamassa kyseisille kiinteistöille, vaan ne kuuluvat ns. tuulenottoalueeseen ja tuulivoimayhtiö maksaa alueista hankeen toteutuessa vuokrasopimuksen mukaista vuokraa. Alustavan tuulivoimaloiden sijoitusalueen osalta maanvuokrasopimukset yhtiö on jo tehnyt.  

Vuokranantajalle annetaan mahdollisuus käyttää alueita sellaiseen tavanomaiseen maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, metsästykseen ja kalastukseen, jolla ei ole haittaavaa tai epäsuotuisaa vaikutusta tuulivoimatuotantoon tai siihen liittyvään tai tähtäävään toimintaan. Vuokranantajilla on oikeus käyttää tuulipuistojen rakentamisen yhteydessä mahdollisesti rakennettavia ja kunnostettavia teitä. 

Savolan tuulivoimapuisto- nimeä kantava hanke koostuu 5 tuulivoimalasta sekä siihen liittyvistä rakennelmista ja infrastruktuurista. Toteutuessaan hankkeen kokonaisnimellisteho olisi noin 33 MW. 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman  

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Investointiohjelman sisällöstä äänestettiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.10.2022. Äänin 5-7 päätettiin poistaa Hirsikankaan leirikeskuksen investointi toimintasuunnitelman investointiosasta vuosilta 2024-2025. Alkuperäinen esitys sisälsi 500 000 euron määrärahan vuodelle 2024 ja 500 000 euron määrärahan vuodelle 2025. Samasta asiasta äänestettiin myös yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 7.12.2022. Valtuusto päätti äänin 25-7 pysyttää toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa ja näin Hirsikankaan leirikeskuksen investointia ei lisätty toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2025. 

Tietoa vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmasta saa mm. tästä uutisesta https://www.ylasavonseurakunnat.fi/ajankohtaista/-/news/112849044Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä jokaiselle kastetulle lapselle istutetaan puuntaimi Tansaniaan Suomen Lähetysseuran kautta  

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntayhtymä lahjoittaa Suomen Lähetysseuran kautta puuntaimen kehitysmaihin jokaiselle syntyvälle Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnan lapselle. 10 euron puuntaimia hankitaan syntyville lapsille vuoden 2023 alusta alkaen. Pertti Laajalahti ja Esko Ryhänen ovat tehneet valtuustoaloitteen puun taimen istutuksesta jokaiselle syntyvälle lapselle Iisalmessa. Puiden istuttaminen ehkäisee ilmastonmuutoksesta johtuvaa aavikoitumista, kasvattaa hiilinieluja ja tarjoaa mahdollisuuden elinkeinoon.   

”Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo Kishapussa. Kuivuus on suuri ongelma. Puiden istuttaminen ja uudelleenmetsitys sitovat kasvihuonekaasupäästöjä. Ne myös parantavat ja auttavat sitomaan maata. Paikalliset ihmiset toivovat puiden tuovan sateet takaisin”, kertoo Suomen Lähetysseuran työntekijä Mikko Pyhtilä.  

Lisätietoa: https://felm.suomenlahetysseura.fi/aineetonlahjaLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Metsäpirtin alueen myynnistä saatavilla varoilla ostetaan tuottavaa metsämaata

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Metsäpirtin alueen kaupan toteutuessa vuonna 2023 käytetään 150 000 euron suuruinen summa tuottavan metsämaan ja taimikon ostamiseen. Taustalla on Tuomo Lahtisen tekemä valtuustoaloite.  

Hautapaikkamaksuihin tulee 5% korotus vuodelle 2023 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti nostaa hautapaikkamaksuja vuodelle 2023 5% yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.  

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 7.12.2022 pöytäkirja (domus.fi) Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 7.12.2022 

Varpaisjärven kirkolle haetaan kirkkohallitukselta avustusta  

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hakea kirkkohallitukselta Varpaisjärven kirkon korjaus- ja muutostöihin avustusta mahdollisen enimmäismäärän. Kyseessä on *Avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon. Varpaisjärven kirkkoon on suunniteltu tehtävän toimenpiteitä, jotka edistävät tilojen monipuolisempaa käyttöä ja tukevat rakennuksen pitkäaikaissäilymistä. Suunnittelussa on huomioitu rakennuksen erityispiirteet, kulttuurihistoriallinen arvo sekä tulevaisuuden ennusteet ja rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömät korjaustarpeet. Museovirastolta on saatu suunnitelluille muutoksille puoltava lausunto ja kirkkohallitus on vahvistanut suunnitelmat 18.8.2022 kokouksessaan. Varpaisjärven kirkon korjaus- ja muutoshankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu olevan 500 000 euroa.  

*Kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden rakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen sekä kirkollisen arvoesineistön hoitoon tarkoitettujen avustusten jakoperusteet muuttuivat vuoden 2022 alusta alkaen. Valtion rahoituksesta myönnettävä avustus kohdistetaan tarkemmin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen rakennusperinnön sekä arvoesineistön hoitoon ja kirkon keskusrahaston tuki suunnataan seurakunnan toiminnan parantamiseen tähtääviin korjaushankkeisiin sekä rakennuksen käyttökelpoisuuden kannalta välttämättömiin korjauksiin. Avustusten uudet nimitykset ovat Avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ennen valtion rahoituksesta jaettava avustus) ja Kirkon keskusrahaston korjausavustus (ennen kirkon keskusrahaston tuki). 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 7.12.2022 pöytäkirja (domus.fi) Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fi

8.12.2022 12.42