Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntaneuvoston päätöksiä

Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontui 23.2.2017.


Seurakuntaneuvosto valitsi varapuheenjohtajakseen vuosille 2017 – 2018 yksimielisesti Aino Ruotsalaisen.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi Varpaisjärven seurakunnan vuoden 2016 toimintakertomuksen ja päätti esittää sen yhteisen kirkkoneuvoston ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Ylijäämä (+45.244,94 €) seurakunnan taloudessa johtuu työntekijöiden (kanttori, diakoni) pitkistä virkavapauksista, jolloin palkkoihin ja henkilösivukuluihin varattuja rahoja jäi käyttämättä sekä paljon suunniteltuja toimintoja jäi toteutumatta. Ulkopuolisista tulonlähteistä mainittakoon Kirkkohallituksen maksama korvaus 8.675,90 € siitä, että kirkkoherran työaikaa käytetään tuomiokapitulin asessorin tehtäviin sekä tapaturmakorvaukset 11.993,39 € vakuutusyhtiöltä. Näin ollen ylijäämästä suurin piirtein puolet johtuu säästöistä ja puolet ylimääräisistä tuloista.

Varpaisjärven seurakunnan tehtäväalueiden laskujen hyväksymisoikeus myönnettiin kirkkoherra Olli Kortelaiselle. Hänen varahenkilönä ja kirkkoherran laskujen hyväksyjänä on seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka.

Seurakuntaneuvosto päätti, että Varpaisjärven seurakunta anoo Nuori kirkko ry:n jäsenyyttä. Varpaisjärven seurakunta oli 31.12.2016 saakka Nuorten Keskus ry:n (NK) ja Suomen poikien ja tyttöjen keskus – PTK ry:n (PTK) jäsen. Järjestöt ovat yhdistyneet Suomen Ev.lut. Lapsityön Keskus ry:n (SLK) kanssa vuoden 2017 alusta. Yhdistyminen toteutettiin teknisesti siten, Suomen Ev.lut. Lapsityön keskus ry muutti nimensä (Nuori kirkko ry) ja sääntönsä ja otti vastaan Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry:n ja Nuorten Keskus ry:n kaiken toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön. Samassa yhteydessä sekä PTK että NK purkautuivat. Vain ne seurakunnat, jotka olivat SLK:n jäseniä, siirtyivät automaattisesti myös Nuori kirkko ry:n jäseniksi. Varpaisjärven seurakunta oli NK:n ja PTK:n jäsen, muttei SLK:n jäsen. Näin ollen tullakseen Nuori kirkko ry:n jäseneksi Varpaisjärven seurakunnan oli haettava jäsenyyttä.

Seurakuntaneuvosto päätti myöntää Varpaisjärven seurakunnan musiikkityön avustusvaroista toiminta-avustuksen 800 € Varpaisjärven kirkkokuorolle.

Seurakuntaneuvosto päätti myöntää Partiolippukunta Sutela Hukille avustusta 800 € yleisen seurakuntayön avustusvaroista.

Seurakuntaneuvosto valitsi kokousedustajiksi edustamaan Varpaisjärven seurakuntaa Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokouksessa Turussa 20.5.2017 Aino Ruotsalaisen ja Anna Paldaniuksen.

Seurakuntaneuvosto päätti, että uuden avioliittolain astuessa voimaan 1.3.2017 lukien, edelleen Varpaisjärven seurakunnassa ja sen kirkossa ja tiloissa vihitään keskenään avioliittoon mies ja nainen, joiden esteettömyys on asianmukaisesti todettu. Vihkiminen toimitetaan sopimuksen mukaan seurakunnan tiloissa, kirkoissa, seurakuntasalissa, kodissa tai muussa sopivassa paikassa.

Voimassa olevien Kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan mukaan samaa sukupuolta olevien avioliittoa ei voida solmia Varpaisjärven seurakunnan tiloissa. Myöskään samaa sukupuolta olevien avioliiton siunaamista ei voida toimittaa. Jumalanpalveluksen yhteiseen esirukoukseen ei voida liittää samaa sukupuolta olevan parin avioliittoaikomusta tai tietoa tapahtuneesta siviilivihkimisestä.

Kirkon ohje vapaamuotoisesta rukoushetkestä samaa sukupuolta olevan parin kanssa ja heidän puolestaan on edelleen voimassa. Vapaamuotoinen rukoushetki voidaan viettää Varpaisjärven seurakunnan kirkossa tai seurakunnan muissa tiloissa papin harkinnan mukaan. Siviiliavioliittoon vihkimistä ei voida toimittaa seurakunnan kirkossa eikä seurakunnan muissa tiloissa, mutta eri sukupuolta olevien siviiliavioliitto voidaan edelleen siunata seurakunnan kirkossa tai seurakunnan muissa tiloissa, jos tällaista toimitusta pyydetään. Samaa sukupuolta olevan hääparin hääjuhlaa voidaan viettää seurakunnan tiloissa.

Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä.

Lisätietoja:

Olli Kortelainen, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, puh: 050 3311441, olli.kortelainen(at)evl.fi

 

24.2.2017 07.24