Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntaneuvoston kokouspäätöksiä

8.9.2017 08.12

Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontui 7.9.2017.

 

Seurakuntaneuvosto esittää Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle Varpaisjärven seurakunnan vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2019 – 2020 talous- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman suunnitelmakaudelle 2018 – 2020.

Kirkollisverojen ennakoidaan vähenevän selvästi kuluvana vuotena ja jatkossakin. Laskennalliset säästötavoitteet ovat 2018 5,0 % ja 2019 4,9 %. Tämä tarkoittaa Varpaisjärven seurakunnassa sitä vuoden 2018 budjettiraami on 15.286 € pienempi kuin vuonna 2017. Vuodelle 2017 talousarvion loppusumma oli 304.697 € ja vuodelle 2018 se on 289.411 €. Säästöjä pyritään saamaan muuttamalla henkilöstön lomarahat vapaapäiviksi ja luopumalla harkinnanvaraisesta palkanosan maksamisesta vuonna 2018. Näistä ei ole kuitenkaan vielä tehty päätöksiä. Vaihtoehtona on henkilöstön lomautus.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi henkilöstön vuoden 2018 koulutussuunnitelman.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi lausunnon yhteisen kirkkoneuvoston kyselyyn. Yhteinen kirkkoneuvosto on lähettänyt seurakuntaneuvostoille kyselyn, jossa kysytään seurakuntaneuvostojen näkemystä seurakuntajaon muuttamisesta, yhden seurakunnan mallin selvittämisestä tai yhtymän perussäännön muuttamisesta niin, että myös toiminnallisen puolen työntekijät ovat yhtymän palveluksessa.

Lausuntonaan Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa:

”Kirkkolain 13 kuvun 1 §:n mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. 

Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto ei kannata yhden seurakunnan mallia Ylä-Savoon eikä täten aio tehdä aloitetta seurakuntajaon muuttamiseksi Ylä-Savossa. Seurakuntaneuvosto ei myöskään kannata selvityksen tekemistä yhden seurakunnan muodostamiseksi Ylä-Savoon.
 
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 1 §:n ja 11 luvun 9 §:n mukaan seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkojärjestyksen 14 luvun 2 §:n mukaan kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä.
 
Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä sitä, että päätäntävalta seurakunnallisesta toiminnasta ja Varpaisjärven kirkon käytöstä säilyy Varpaisjärvellä. Samoin seurakunta pitää tärkeänä Varpaisjärvellä on jatkossakin oma pappi, diakoniavastaanotto, oma rippikoulu, jonka konfirmaatio pidetään omassa kirkossa, lasten päiväkerhotoimintaa ja omaa musiikkitoimintaa. Nämä taataan parhaiten sillä, että Varpaisjärven seurakunta pysyy itsenäisenä seurakuntana. 
 
Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto ei kannata seurakuntayhtymän perussäännön muuttamista niin, että myös toiminnallisen puolen työntekijät olisivat seurakuntayhtymän palveluksessa. Jos perussääntöä näin muutetaan, pitäisi työntekijöiden työnjohto säilyttää paikallisseurakunnassa. Näin taataan se, että työyhteisöt eivät hajoa ja se, että seurakunnan toiminnan johtamista ei hajoteta liikaa sen ulkopuolelle.
 
Mikäli seurakuntayhtymän perussääntöä muutetaan, pitää ottaa myös huomioon seurakuntien erilaiset työkulttuurit: Esim. Iisalmessa on jokaisessa päiväkerhoryhmässä kaksi lastenohjaajaa, kun esim. Varpaisjärvellä on vain yksi. Ennen perussäännön muuttamista on selvitettävä, tuoko muutos säästöjä vai lisäkuluja ja onko muutos toiminnallisesti tarkoituksenmukainen. Yhteisillä työntekijöillä ja niiden kierrättämisellä eri seurakunnissa olisi etunsa, mutta pitkät välimatkat seurakuntien välillä aiheuttaisivat sen, että kilometrikorvaukset lisääntyisivät ja työaikaa kuluisi paljon siirtymisiin yksiköstä toiseen.
Sen sijaan Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto kannattaa yhteisten virkojen ja työsuhteiden perustamista ja naapuriseurakuntien kanssa sikäli, kun ne ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia.”

Lausuntoa valmisteltiin Varpaisjärven seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisessä seminaarissa 24.8.2017.

Seurakuntaneuvosto myönsi kanttori Anna-Kaisa Tolvaselle sivutoimiluvan urkujensoiton opetustyöhön Kaskikuusen kansalaisopistossa 2.10.2017 – 31.5.2018 väliseksi ajaksi.

Lisätietoja, kirkkoherra Olli Kortelainen, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, puh: 050 3311441, olli.kortelainen(at)evl.fi