Uutiset

Uutislistaukseen

Talouden tasapainottamiseksi etsitään ratkaisuja

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu ti 12.12.2017 käsittelemään mm. seurakuntayhtymän taloustilannetta ja siihen liittyviä ratkaisuehdotuksia.

 


Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa käytiin torstaina 30.11.2017 ns. Tuta-menettelyä (tuotannollisia ja taloudellisia asioita) koskeva neuvottelu, jossa käytiin läpi talouden tasapainottamiseen liittyviä kysymyksiä. Neuvottelu oli jatkoa edelliseen 23.11.2017 pidettyyn palaveriin.

 

Tuta-neuvottelun lopputuloksena sekä työnantajan että työntekijöiden edustajat ovat yksimielisiä säästöjen tarpeellisuudesta pitkäaikaisen heikon taloustilanteen takia.

 

Yhteiselle kirkkoneuvostolle ehdotetaan, että henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuutta vapaaehtoiseen lomarahojen vaihtamiseen vapaaseen KirVesTesin mukaisesti v. 2018 tai mikäli työntekijä ei halua vaihtaa lomarahoja vapaiksi, vastaava säästö toteutetaan lomautuksena. Pyritään siihen, että lomautukset toteutetaan yhdenjaksoisesti ja lomarahavapaat Kirvestes:in mukaan ja sijaisia ei palkata vapaiden ajaksi. Keskimäärin lomarahavapaita tulisi 11 päivää ja lomautus olisi kaksi viikkoa. Neuvotteluissa työntekijäpuoli ilmoitti omana kantanaan, että lomautustarpeiden perusteet eivät täyty.

 

Neuvottelussa oltiin yksimielisiä siitä, että lomarahojen vaihtaminen vapaaksi/lomautus koskee vain vuotta 2018. Tulevina vuosina täytyy löytyä muita keinoja tasapainottaa taloutta ja siihen esitetään oman projektin perustamista. Seurakuntaneuvostostoilta on pyydetty lausunnot pitkän aikavälin tulevaisuusvaihtoehdoista.
 

Vuoden 2018 talousarvioesitys on 351.471 euroa alijäämäinen, vaikka siitä on vähennetty lomarahat n. 150.000 euroa.
 

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa 12.12.2017 ja kokouksen esityslista löytyy verkosta.
 

Lisätietoja, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi.

4.12.2017 16.07