Uutislistaukseen

Talouden tasapainottaminen alkaa

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuivat tiistaina 12.12. käsittelemään mm. talouden tasapainottamiseen sekä rakennusavustuksiin liittyviä asioita.


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntayhtymän taloustilanteen tasapainottamiseksi henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuutta vapaaehtoiseen lomarahojen vaihtamiseen vapaaseen KirVesTesin mukaisesti vuonna 2018. Mikäli työntekijä ei halua vaihtaa lomarahoja vapaiksi, vastaava säästö toteutetaan lomautuksena. Toimintatavassa pyritään siihen, että lomautukset toteutetaan yhdenjaksoisesti ja lomarahavapaat Kirvestes:in mukaan ja sijaisia ei palkata vapaiden ajaksi. Keskimäärin lomarahavapaita tulee 11 päivää ja lomautus on kaksi viikkoa. Aikaisemmin käydyissä neuvotteluissa työntekijäpuoli ilmoitti omana kantanaan, että lomautustarpeiden perusteet eivät täyty.

Aikaisemmin käydyissä työnantajan ja työntekijöiden Tuta-neuvotteluissa (tuotannollisia ja taloudellisia asioita) oltiin yksimielisiä siitä, että lomarahojen vaihtaminen vapaaksi/lomautus koskee vain vuotta 2018 ja tulevina vuosina täytyy löytyä muita keinoja talouden tasapainottamiseksi. Seurakuntaneuvostostoilta on pyydetty lausunnot pitkän aikavälin tulevaisuusvaihtoehdoista. Vuoden 2018 talousarvioesitys on 351.471 euroa alijäämäinen, vaikka siitä on vähennetty lomarahat n. 150.000 euroa.

Linjaus työajalla opiskelusta

Iisalmen seurakunnan johtoryhmä ehdotti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että työntekijöiden työaikaa tutkintoon tähtäävään koulutuksen suorittamiseen voitaisiin käyttää enintään seitsemän päivää tilanteissa, joissa opiskelu liittyy ja tukee omaan työtä ja opiskelu on hyödyllistä myös työantajan näkökulmasta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että työntekijä ei voi käyttää työaikaa lopputyöhön tai opinnäytetyöhön, vaan tutkinnon suorittaminen kokonaisuudessaan tulee tehdä omalla ajalla. Perusteluna päätökselle on se, että työnantajan tulee olla tasapuolinen eri koulutustasojen tukemisessa ja selkeintä on todeta, että opiskelu ja siihen liittyvien lopputöiden tekeminen tapahtuu kokonaan omalla ajalla.

Sonkajärvelle haetaan kirkkohallitukselta rakennusavustusta

Kuluvan vuoden aikana Sonkajärven vuonna 1910 valmistuneen kirkon peltikaton maalaus ja ikkunoiden huoltomaalauksen kustannukset olivat yhteensä 108.533,39 euroa. Kirkkohallitukselta on mahdollista hakea avustusta mm. suojellun kirkkorakennuksen korjaukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös, että seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta rakennusavustusta Sonkajärven kirkossa vuonna 2017 tehtyihin korjauksiin mahdollisen enimmäismäärän.


Iisalmeen uusi pastorin virka

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui kirkkoneuvoston jälkeen ja päätti, että Iisalmen seurakuntaan perustetaan määräaikainen seurakuntapastorin virka.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020 esitetyssä muodossa.


Pöytäkirjat löytyvät verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi 

13.12.2017 09.47