Uutiset

Uutislistaukseen

Rakenteita ja toimintamalleja tarkastellaan

25.4.2018 10.00

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 24.4.2018. käsittelemään mm. rakenteisiin liittyviä selvityshankkeita.


Seurakuntayhtymässä on käynnistymässä vuosille 2018-2019 ajoittuva Veto 3 -selvityshanke, joka tarkastelee mm. seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien taloutta, rakenteita sekä työ- ja toimintamalleja kiristyneessä taloustilanteessa. Tavoitteena on tukea seurakuntia ja seurakuntayhtymää muuttuneessa ympäristössä. Hankkeeseen on haettu avustusta Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherra Olli Kortelainen on irtisanoutunut virastaan, joten kirkkoherran virka tulee avoimeksi 1.6.2018. Seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle annettiin mahdollisuus antaa lausuntonsa siitä, miten Varpaisjärven seurakunnan kohdalla toteutuvat tai jäävät toteutumatta Kirkkohallituksen ohjeen mukaiset hallinnon ja talouden puuttumiskynnykset. Varpaisjärven seurakuntaneuvosto on jo aiemmin antanut lausuntonsa viran täyttämisestä sekä antanut omat selvityksensä hallinnosta ja taloudesta. Tuomiokapituli käsittelee lausunnot ja päättää kirkkoherran viran täyttämisestä tulevissa istunnoissaan.


Pöytäkirja löytyy verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto
 

Lisätietoja,
 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi