Uutiset

Uutislistaukseen

Vuoden 2019 talousarvio hieman alijäämäinen

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 23.10.2018 käsittelemään mm. vuoden 2019 talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019–2020. Talousarvion 2019 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä huolimatta 66.777 euron alijäämää.


Seurakuntayhtymässä oli laadittu vuodelle 2019 talousraami, johon sisältyi 3 % käyttötalouden laskennallinen säästövaatimus. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän pääluokkien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2019 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.257.357 euroa, mikä ylittää talousarvioraamin 71.200 eurolla (1,2 %). Kaikki seurakunnat pysyivät raameissaan, alittaen ne yhteensä 15.957 eurolla, mutta seurakuntayhtymän pääluokat ylittivät raaminsa yhteensä 87.157 eurolla. Perusteita ylityksille olivat mm. joidenkin yleishallinnon yhteisten kustannusten kasvu ja osin säästöjen vaikea toteuttaminen (mm. työterveyshuolto ja it-kustannukset) sekä suurehkosta kiinteistömassasta jatkossakin aiheutuvat kiinteistöjen kunnossapitokustannukset.

Investointien kohteena useita kirkkoja

Investointiosan nettomeno vuonna 2019 on yhteensä 419.300 euroa. Kohteina vuoden 2019 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Iisaaren uusien majoitusrakennusten kalusteet 40.000, Pyhän Ristin kirkon ulkoiset korjaukset 150.000 ja seurakuntatalon korjaukset 74.300 euroa; Sonkajärvellä Sukevan kirkon ja kellotapulin korjaustyöt 60.000 euroa; Lapinlahdella Alapitkän kirkon sähköurut 10.000 euroa sekä Pielavedellä Laukkalan kirkon ulkoiset korjaukset 75.000 sekä pääkirkon huoltomaalauksen suunnittelu 10.000 euroa.

Talousarvion rahoitusosan mukaan rahavarat vähenevät vuoden 2019 aikana 48.467 euroa, koska vuosikate (=tulorahoitus) on vain 355.833 euroa ja investoinnit yllämainitut 404.300 euroa.

Taloustilanne on edelleen haastava

Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitysten kehitys 1-9/2018 on +3,2 % mutta se ei ole todellista kasvua, vaan johtuu vuoden 2017 laskentaperusteissa olleesta joulukuussa 2017 oikaistusta tilannetta selvästi korjanneesta virheestä. Verohallinnon julkaisemien loppuvuotta koskevien ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että seurakuntayhtymän talousarviossa 2018 ennakoitu vuoden 2017 toteutuneisiin verotilityksiin päivitetty arvio toteutuisi ja kirkollisverotilitykset vähenisivät vuoden 2018 aikana -3,7 % tai 247.000 euroa.

Tulevien vuosien verotilityksistä on saatu kirkkohallituksen tilaama arvio, jonka mukaan talouden jatkaessa suotuisaa kehitystään, olisi kirkollisverotilitysten mahdollista kasvaa usean vuoden ajan. Arviossa on kuitenkin useita kehitykseen vaikuttavia muuttujia. Taloustilanne on joka tapauksessa jatkossakin haastava ja kaikki mahdolliset säästötoimenpiteet on hyödynnettävä.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan seurakuntayhtymän palvelualueiden maksujen (mm. hautapaikkamaksut) hinnaston vuodelle 2019. Maksuihin tehtiin 2 % yleiskorotus joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Pöytäkirja löytyy verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

24.10.2018 07.20