Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 20.11. kokoukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavan kerran ti 20.11.2018. Esityslistalla ovat seuraavat asiat. Linkki varsinaiseen esityslistaan löytyy lopusta.

 • Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021
 • Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen viran täyttäminen
 • Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
 • Hautamuistomerkkiohjeet
 • Keiteleen seurakunnan aloite liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään
 • ESR –hankkeen esittely / Pähee –hanke 2019–2020
 • Sopimus sielunhoitotoimen järjestämisestä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen kaupungin toimintayksiköissä
 • Arto Kaikkosen oikaisuvaatimus
 • Veto 3 –hankkeen väliraportti        
 • Rakennusavustus Pielaveden seurakunnan Laukkalan kirkossa vuonna 2019 tehtäviin korjauksiin
 • Rakennusavustus Iisalmen seurakunnan Pyhän Ristin kirkossa vuonna 2019 tehtäviin korjauksiin
 • Lausunnon antaminen Iisalmen seurakunnan kirkkoherran viran täyttöön liittyen
 • Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot       

Esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston esityslistoista ja pöytäkirjoista antaa hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi.

12.11.2018 13.06