Uutislistaukseen

Keitele-selvitys käynnistyy

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 20.11.2018 käsittelemään mm. vuoden 2019 talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019–2020 sekä Keiteleen seurakunnan yhdistymisen selvityksen tekemistä.  
Varpaisjarvi srk uutinen kuva verkko_THUMB.png

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021 siten, että menolisäyksin käyttötalousosa on 32.000 euroa ja investointiosa 166.000 euroa.

Keitele-selvitys käynnistyy

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Keiteleen seurakunnan kanssa tehdään päivitetty liitosselvitys Keiteleen seurakunnan liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään.

Rakennusavustuksia Laukkalan kirkkoon ja Pyhän Ristin kirkkoon

Kirkkoneuvosto päätti myös, että kirkkohallitukselta haetaan rakennusavustusta Pielaveden seurakunnan Laukkalan kirkossa vuonna 2019 tehtäviin korjauksiin mahdollinen enimmäismäärä. Kirkon julkisivun korjaus (rappauksen uusiminen ja korjaus sekä maalaus), sokkelin korjaus ja maalaus sekä peltikaton huoltomaalaus ja kattovarusteiden töiden suunnitelman mukaiset kustannukset ovat yhteensä 109.077 euroa.

Rakennusavustusta kirkkohallitukselta haetaan myös Iisalmen seurakunnan Pyhän Ristin kirkon vuonna 2019 tehtäviin korjauksiin mahdollinen enimmäismäärä. Kirkon julkisivun korjaukset (pintojen korjauksia ja huoltomaalausta), räystäskourujen ja syöksytorvien uusiminen, ikkunoiden kunnostus ja huoltomaalaus sekä porrastornin sisäpuolisten maalaustöiden suunnitelman mukaiset kustannukset ovat yhteensä 244.938 euroa.

Iisalmen 1. kappalaisen virka määräaikaiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää täyttöluvan Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen viralle määräaikaisena ajalle 1.2.2019–31.1.2020, koska meneillään olevassa Veto 3 -kehittämishankkeessa selvitetään seurakuntien välistä toiminnallisen työn yhteistyötä nykyistä laajemmin.

Veto 3 –kehittämishanke etenee suunnitellusti

Seurakuntayhtymässä käynnistyi syksyllä Veto 3 -hanke, joka tarkastelee mm. seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien taloutta, rakenteita sekä työ- ja toimintamalleja kiristyneessä taloustilanteessa. Tavoitteena on tukea seurakuntia ja seurakuntayhtymää seurakuntien perustehtävän toteuttamisessa niukentuneilla ja edelleen niukkenevilla resursseilla. Tämä tarkoittaa työn ja tehtävänkuvien sekä rakenteiden uudelleen järjestelyitä. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa Veto 3 –hankkeen 9.11.2018 laaditun väliraportin.

Pöytäkirja löytyy verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

21.11.2018 08.04