Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 26.3. kokoukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavan kerran 26.3.2019 Lippuniemen seurakuntakodilla. Esityslistalla ovat seuraavat asiat. Linkki varsinaiseen esityslistaan löytyy lopusta.

Varpaisjarvi srk uutinen kuva verkko_12_THUMB.png

  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018
  • Rippikoulumaksu vuodelle 2020
  • Harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen vuoden 2018 arvioinnin perusteella
  • Eron myöntäminen vastaava tiedottaja Hanna Lehtoselle
  • Iisalmen seurakuntamestarin viran täyttäminen
  • Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
  • Keiteleen seurakunnan aloite liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään
  • Ylimmän johdon palkantarkistukset
  • Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot

Esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja yhteisen kirkkoneuvoston esityslistoista ja pöytäkirjoista antaa hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi.

19.3.2019 12.42