Uutiset

Uutislistaukseen

Ikäihmisten vaikeuksissa korostuvat nyt taloudelliset ongelmat ja yksinäisyys - Yhteisvastuu keräys alkaa

Yhteisvastuukeräys järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa. Perinteisiä Yhteisvastuu –tapahtumia on aiempaa vähemmän koronarajoitusten puitteissa, epävarmoissa olosuhteissa.  Ihmisiä kannustetaankin nyt auttamaan taloudellisessa ahdingossa olevia ikäihmisiä osallistumalla keräykseen myös suorien lahjoitusten avulla, joita voi tehdä muun muassa seurakuntien verkkosivuilta löytyvän verkkolahjoituslomakkeen kautta. 

Iäkäs mies nojaa kämmeneen ja katsoo kohti kameraa.

Ikäihmisten yhteydenotot diakoniaan lisääntyneet

Ikäihmisten taloudelliset ongelmat ja vaikeuksien kasaantuminen näkyy selvästi seurakuntien diakoniatyössä. Vaikeuksissa korostuvat nyt taloudelliset ongelmat ja yksinäisyys. Ikäihmisien yhteydenotot diakoniaan ovat lisääntyneet ja he näkyvät myös kasvavana ryhmänä ruoka-avun jakelussa. Iisalmen seurakunnan johtava diakoniaviranhaltija Tanja Reinikainen kertoo muun muassa yllättävien elämäntilanteiden muutosten tuovan tullessaan taloudellisia vaikeuksia ikäihmisille.  

“Yllättävistä menoista sairastumisen yhteydessä on vaikea selviytyä, kun hankittavaksi tulee uusia lääkeitä, sairaalalasku ja kotihoidonmaksuja. Puolison joutuessa laitoshoitoon tai leskeksi jäädessä on vaikea selvitä yhden ihmisen tuloilla. Taakkana saattavat olla myös esimerkiksi omakotitalon kulut, taloyhtiön putkiremontit ja ihan arjen yleiset kulut. Töissä ollessa on saatettu velkaantua, eikä eläkkeellä velkojen hoidosta enää kunnolla selvitäkään”, Reinikainen kommentoi.  

Korona-aika on lisännyt merkittävästi ikäihmisten yksinäisyyden kokemuksia  

Korona-aika näkyy ikäihmisten elämässä lisääntyneenä yksinäisyytenä ja suruna siitä, ettei läheisiä pysty tapaamaan. Tutut kokoontumiset ja kerhot ovat peruuntuneet tai niihin ei uskalleta koronatartunnan pelossa tulla.  Pielaveden ja Keiteleen seurakunnan diakoniatyössä on huomattu, että koronatilanteen supistaessa elinpiiriä ja kontakteja toisiin ihmisiin, on yksinäisyys myös alkanut nostaa kynnystä tulla mukaan tapahtumiin kohtaamaan toisia ihmisiä.  

“Tapahtumat, kerhot ja muut yhteiset kokoontumiset on peruttu. Jos jotain yritetään järjestää edes pienelle porukalle, niin ihmiset eivät uskalla tulla. Moni pelkää tartuntaa ja osa ikäihmisistä on linnoittautunut kotiinsa. Heidän ainoa kontaktinsa voi olla ruuantuoja tai siivooja”, Toivanen kertoo.  

Keiteleellä ikäihmiset pääsivät hiljattain pitkän tauon jälkeen kokoontumaan Mummon Kammarilla. Diakoni Johanna Konttinen kommentoi, että puheensorina oli vuolasta ja keskustelu kävi vilkkaana. Kävijät olivat harmitelleet sitä, että yhteisiä toimintoja kuten kerhoja, palvelupäiviä, jumppahetkiä ja harrastuspiirejä on laitettu tauolle.

“Ihmiset sanoivat, että kun on yksin kotona aikansa, niin ei uskalla enää lähteä liikkeelle ihmisten ilmoille. Ihminen passivoituu. Toisaalta ihmisistä välittyy myös niin sanottua talvisodan henkeä - on sitä kestetty ennenkin vaikeita aikoja, että eteenpäin mennään”, Konttinen toteaa.

Seurakunnat tarjoavat apua myös koronapandemian aikana

Seurakuntien diakonityö tarjoaa ikäihmisille apua monin tavoin. Keskusteluapua saa korona-aikana puhelimitse ja kotikäyntejäkin tehdään harkitusti tarvittaessa. Taloudellisessa ahdingossa olevia autetaan selvittämällä esimerkiksi mitä palveluita he ovat oikeutettuja saamaan ja ohjataan hakemaan esimerkiksi Kelan ja sosiaalitoimen apua. Seurakuntien diakoniatyö antaa ruoka-apua ja tarvittaessa myös taloudellista apua ikäihmisille.  

Normaalioloissa seurakunnissa järjestetään ikäihmisille tapahtumia, retkiä sekä erilaisia säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä. Toimintaa järjestetään tällä hetkellä koronarajoitusten puitteissa vaihtelevasti eri seurakunnissa. Parhaiten ryhmistä saa tietoa verkkosivuilta, paikallislehtien kirkollisista ilmoituksista ja myös puhelimitse voi tiedusteluja tehdä.  

Seurakuntien Yhteisvastuukeräys alkaa 7.2. YouTubessa nähtävällä jumalanpalveluksella  

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kaikki seurakunnat striimaavat 7.2. kello 10 Yhteisvastuukeräyksen aloitusjumalanpalveluksen YouTube –kanavalleen. Kevään mittaan seurakunnissa järjestetään lipaskeräyksiä, myyjäisiä ja joitakin tapahtumia koronarajoitusten puitteissa. Keräysaika jatkuu poikkeuksellisesti alkusyksyyn saakka.  

Tapahtumat

  • Su 7.2.2021 klo 10.00 Yhteisvastuukeräyksen aloitus jumalanpalvelus Varpaisjärven kirkossa. Yhteisvastuukeräyksestä kertomassa diakoni Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter. Jumalanpalvelus striimataan Varpaisjärven seurakunnan YouTube –kanavalle (Siirryt linkistä YouTube -videopalveluun)
  • Su 28.2. Kirkkokolehti Yhteisvastuun hyväksi jumalanpalveluksen yhteydessä. 

Ilmoitamme mahdollisista muista tapahtumista myöhemmin. 

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. 

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta tuotosta 20 % ohjataan oman seurakunnan ikäihmisten auttamiseen, 20 % tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa ja  60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun. 

Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. 

28.1.2021 13.03