Uutiset

Uutislistaukseen

Varpaisjärven kirkon sisätilaa kuvattuna alttarikäytävän päästä alttarille päin.

Varpaisjärven kirkon sisätilojen muutosmahdollisuuksia ja seurakunnan tilatarpeiden kokonaisuutta selvitetään

29.10.2021 12.56

Varpaisjärven kirkon tilamuutoksista ja muista seurakunnan tilaratkaisuista ei ole vielä suunnitelmaa. Suunnittelutyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 7.10.2021. Työryhmän tehtäväksi on annettu miettiä myös Varpaisjärven seurakunnan tilatarpeiden kokonaisuutta.  

Työryhmä selvittää millaiset kirkkotilan muutokset mahdollistavat Varpaisjärven kirkon monipuolisemman käytön, millaiset muutokset ovat mahdollisia ja millaiset kustannukset muutostöistä syntyisivät. Kirkkotilan mahdolliset olennaiset muutokset vaativat Museoviraston ja kirkkohallituksen vahvistamispäätöksen. 

Kirkkotilan muutosmahdollisuuksia selvitettäessä ja suunnitelmia laadittaessa pyritään mahdollistamaan mm. kirkkotilan monipuolisempi käyttö, parantamaan kirkon esteettömyyttä, uudistamaan rakennuksen tekniikkaa ja selvittämään yleisö-wc:n rakentamista.  

Varpaisjärvellä kirkkotilan muutostyöt liittyvät osin seurakuntatalon tilanteeseen, mutta myös koko kirkon tasolla kannustetaan seurakuntia uudistamaan kirkkotilojen käyttöä uudessa strategiassa “Ovet auki”.   

Työryhmän tehtäväksi on annettu miettiä myös Varpaisjärven seurakunnan tilatarpeiden kokonaisuutta. Työryhmän työ on hyvin alussa, eikä suunnitelmaa kirkon sisätilojen muutoksista tai seurakuntatalon tulevaisuudesta ole. Varpaisjärven kirkon sisätilojen muutossuunnitelmista ja seurakuntatalon tulevaisuudesta viestitään seurakuntalaisille työryhmän työn edetessä. Aiheesta tehty tiedotus ja päätöksenteko löytyy seurakunnan verkkosivuilta Varpaisjärven kirkon kirkkotilan kehittäminen sekä seurakuntatalon tulevaisuus

Työryhmään kuuluvat kirkkoherra Timo Vainikainen, kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö, hallintojohtaja Katariina Bergbacka ja Tiina Juutinen yhteisen kirkkoneuvoston edustajana. Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on 40 000 euron suuruinen määräraha Varpaisjärven kirkon kirkkotilan muutosten suunnittelua varten. Kirkkotilan muutossuunnitelmien pääsuunnittelijana toimii SAFA arkkitehti Arto Mattila.  

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on ottanut vastaan muutossuunnitelmia vastustavan vetoomuksen  

Eläkeliiton Varpaisjärven yhdistyksen 29.9.2021 alulle laittamassa vetoomuksessa allekirjoittaneet vetoavat Ylä-Savon yhteiseen kirkkovaltuustoon ja Kuopion tuomiokapituliin, että nämä seurakuntayhtymän ja Kuopion hiippakunnan ylimpinä päättävinä eliminä keskeyttäisivät välittömästi meneillään olevan suunnittelutyön, joka tähtää Varpaisjärven kirkon muuttamiseen nk. monitoimikirkoksi. 

Vetoomuksessa ehdotetaan, että tuohon suunnittelutarkoitukseen varattu määräraha käytetään sen sijaan joko uuden seurakuntatalon rakentamisen suunnitteluun tai nykyisen seurakuntatalon muutos- ja korjaustöiden suunnitteluun. 

Vetoomus tullaan käsittelemään yhteisessä kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.  

Lisätietoja:  

  • Varpaisjärven kirkkoherra Timo Vainikainen, 050 331 1441, timo.vainikainen@evl.fi  
  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö, 044 733 5240, jarno.ronkko@evl.fi  
  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.fi