Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tulosennuste hieman ennakoitua parempi

Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2021 tulos näyttää tässä vaiheessa toteutuvan jonkin verran ylijäämäisenä. Kirkollisverotilityksiä kertyi hieman vähemmän kuin vuonna 2020. 

Tulosennusteessa ylijäämä johtuu erityisesti kertaluontoisista tonttien myynnistä ja sijoitusten muutoksista saaduista myyntivoitoista sekä puunmyyntituottojen talousarviossa ennakoitua suuremmasta määrästä.  

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset vuodelta 2021 olivat yhteensä 6 871 414 euroa, missä muutosta vuoteen 2020 on –1,0 prosenttia ja 68 662 euroa. Kirkollisverokertymä on talousarviossa ennakoitua parempi, mutta kuitenkin noin 100 000 euroa kuluneen vuoden aikana päivitettyä toteutuma-arviota heikompi.  

Seurakuntayhtymän yhteisövero-osuuden jo vuodesta 2016 korvannutta valtionrahoitusta yhtymä sai vuonna 2021 yhteensä 807 996 euroa, mikä on 540 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Valtionrahoitus tilitetään seurakuntayhtymän alueen kuntien asukasluvun perusteella. Vaikka yhtymän alueen kuntien asukasluku pienenee, on vuosittainen indeksikorotus pitänyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän osuuden lähes ennallaan. 

Lisätiedot: Ylä-Savon seurakunta yhtymä, talouspäällikkö Marko Ropponen, 044 7335 230, marko.ropponen@evl.fi 

12.1.2022 12.31