Uutiset

Uutislistaukseen

Nuori nainen, teksti muodostaa kasvomaskin: Anna mun tulevaisuus takas.

Yhteisvastuukeräys auttaa myös paikallisia nuoria

21.1.2022 13.11

Pandemia on osunut nuorille herkkään ikävaiheeseen ja koetellut ikäpolvea kovalla kädellä myös Ylä-Savossa. Seurakunnista kerrotaan, että yksinäisyys, ahdistuneisuus ja päihdekokeilut ovat lisääntyneet. 

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022 seurakuntien aloitusjumalapalveluksilla. Kevään aikana seurakunnat järjestävät Yhteisvastuukeräyksen hyväksi erilaisia tapahtumia aina Ystävänpäivä -konsertista lipaskeräykseen. 

Kampanjassa nostetaan erityisesti esiin noin 15–19 -vuotiaita nuoria. Heidän joukosta löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria.  

- Yksinäisyys on kasvanut koronapandemian aikana. Lisäksi on havaittu päihdekokeiluiden lisääntymistä ja sellaista nuorten ajelehtimista, kommentoi Sonkajärven seurakunnan nuorisotyönohjaaja Hannu Keränen

Vanhemmat ovat myös huolissaan nuorten hyvinvoinnista. 

-Vanhemmat ovat kertoneet perheen nuorista, joilla on vaikeaa. On päihteitten käyttöä, koulusta poissaoloja ja vanhemmilla huoli nuoren syrjäytymisestä, kertoo Iisalmen seurakunnan johtava diakoniaviranhaltija Tanja Reinikainen

Diakoniatyössä kohdataan myös itsenäistyviä nuoria. 

-Heillä saattaa olla elämän perusasiat sotkussa, asunnottomuus, päihdemaailmassa selviytyminen, rahan hallinnan ongelmat ja velkaantuminen. Tietynlainen toivottomuus näkyy, Reinikainen kommentoi. 

Korona-ajan ongelmat saattavat näkyä myös tulevaisuudessa. 

-Uskon että korona-ajan pitempiaikaiset seurannaisilmiöt ovat nousseet esiin ja näkyvät vielä hyvinkin pitkään korona-ajan jälkeen, kommentoi Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien nuorisotyönohjaaja Meiju Silvast

Etäkohtaamisista löytyi uusi toimiva keino kohdata nuoria  

Ensimmäisenä koronakeväänä seurakuntien toimintaa jouduttiin supistamaan rajoitusten vuoksi. Työtä nuorten hyväksi tehtiin muun muassa etäkohtaamisten kautta. Etätapaamisten myötä yksilökohtaamiset lisääntyivät, joten hyvien kokemuksien myötä etäkohtaamisia on jatkettu.  

- Etäkohtaamisten alustana toimii työntekijästä riippuen useimmiten WhatsApp, Instagram tai Snapchat, joiden kautta yksilönkohtaamiset ovat korona-aikaan lisääntyneet. Nuorilla on myös mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluaikoihin, Silvast kertoo. 

Muulla rutinoituneella toiminnalla, kuten rippikoululla sekä isos- ja kerhonohjaajakoulutuksella, luodaan nuorille kokemusta jatkuvuudesta ja turvallisuudesta epävarman korona-ajan keskelle. 

-Vuoden 2021 aikana pystyimme toteuttamaan omaa toimintaa kuten päiväkerhoa, perhekerhoa, varhaisnuorten kerhoja ja leirejä aika normaalisti. Myös rippikoulut järjestettiin viime vuonna normaalisti, kertoo puolestaan Nilakan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jyrki Kiukkonen

Nuoret voivat hakea apua myös diakoniasta. 

- Meiltä on voinut saada rahallista tukea harrastustoimintaan ja etäopetukseen olemme hankkineet tietokoneita opiskelijoille. Ohjaamosta on annettu Eu-ruoka-apua Iisalmen kaupungin kanssa yhteistyössä. Nuoria on ohjattu myös hakemaan apua mm. Kelasta ja sosiaalitoimesta sekä tukea mielenterveyspalveluista, Reinikainen luettelee. 

Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan myös paikallisia nuoria  

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 20 % jää paikalliseen seurakuntaan. Sen avulla tarjotaan koronan lieveilmiöitä kohdanneiden nuorten arkeen lisää aikuista tukea matalan kynnyksen menetelmin. Keräystuottoa ohjataan myös paikallisen seurakunnan diakonia-avustuksiin. 

Seurakunnissa on jo tehty suunnitelmia mitä keräystuoton osuudella toteutetaan. Esimerkiksi Nilakan seurakunnassa toteutetaan nuorten leiri. Iisalmessa on suunnitteilla nuorille yhteisöllinen jouluruokailu yhteistyökumppanin kanssa. 

-Toteutamme 15-19 -vuotiaille nuorille Kohtaamisten leirin 2023 keväällä. Leirin suunnitteluun nuoret tulevat itse osallistumaan, Kiukkonen paljastaa. 

-Iisalmessa järjestämme nuorille yhteisöllisen jouluruokailun tulevana jouluna yhdessä Iisalmen nuorten tuki ry:n kanssa, kertoo Reinikainen suunnitelmista.  

Yhteisvastuu starttaa 6. helmikuuta - keräykseen voi osallistua myös verkossa 

Seurakuntien Yhteisvastuu -keräykseen voi osallistua myös verkossa ja MobilePaylla. Lahjoitusosoite sekä MobilePay numero löytyvät seurakuntien sivuilta. Keräys kestää vuoden 2022 loppuun saakka.  

Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Vuoden 2022 keräyksen Yhteisvastuu-piispana toimii Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen. 

Yhteisvastuukeräys on vuodesta 1950 toiminut lähimmäisenrakkauden kansanliike ja yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä. 6.2.2022 alkava keräys kerää varoja koronapandemian seurauksista kärsiville lapsille ja nuorille Suomessa ja maailmalla. Keräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, josta hätäaputyö voidaan katastrofitilanteissa käynnistää nopeasti kriisialueilla. 20 prosenttia vuoden 2022 keräystuotosta ohjataan kotimaiselle yhteistyökumppanille, Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää mm. monipuolisia etsivän nuorisotyön toimintoja tarjoten lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen. 20 prosenttia keräystuotoista jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön ja diakonia-avustuksiin.