Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Virkatodistus

Ylä-Savon seurakuntayhtymän Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteri hoitaa jäsenseurakuntiensa jäsenrekisteriä ja täältä toimistosta annetaan mm. virkatodistukset ja tehdään sukuselvityksiä ja -tutkimuksia.  Jos siis tarvitset virkatodistusta tai sukuselvitystä/tutkimusta, niin ole yhteydessä Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteriinVirkatodistuksen voit tilata kätevästi myös verkosta 
 

Toimisto on avoinna ma-pe klo 9-15, ☎ 044 7335 202, ylasavon.virkatodistukset@evl.fi, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi. 

Sukututkimus

Varpaisjärven kirkonkirjat alkavat vuodesta 1910. Sitä aikaisemmat kirkonkirjat löytyvät Nilsiän kirkonkirjoista (Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisteristä). Varpaisjärven vv. 1910-1930 kirkonkirjat ovat samassa kirjassa, minkä vuoksi sukututkijat eivät voi vapaasti kirjoja tutkia. 

Sukututkimuksen tekeminen itsenäisesti

Itsenäisesti on mahdollista tutkia 100 vuotta vanhempia tietoja.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsenseurakunnista Iisalmen, Lapinlahden ja Pielaveden seurakuntien mikrofilmit sijaitsevat Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisterissä. Mikrofilmien tutkiminen itsenäisesti on maksutonta. Sukututkijoiden tulee varata aika etukäteen Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteristä. 

  • Iisalmen seurakunnan kirkonkirjoista voi tehdä sukututkimusta alkaen vuodesta 1732.
  • Lapinlahden seurakunnan kirkonkirjoista voi tehdä sukututkimusta alkaen vuodelta 1843, sitä aikaisemmat tiedot löytyvät Iisalmen seurakunnan kirkonkirjoista (Lapinlahden ollessa Iisalmen kappeliseurakuntana).
  • Pielaveden seurakunnan kirkonkirjoista voi tehdä sukututkimusta alkaen vuodesta 1866.
  • Sonkajärven seurakunta perustettiin 1920. Sitä vanhemmat tiedot (osittain) löytyvät Iisalmen kirkonkirjoista. Sonkajärven vanhat Rutakon Rukoushuoneen ajalta olevat kirjat  alkavat vuodesta 1854 ja niistä on mahdollista tehdä sukututkimusta mikrofilmeiltä. 
  • Varpaisjärven kirkonkirjat alkavat vuodesta 1910. Sitä aikaisemmat kirkonkirjat löytyvät Nilsiän kirkonkirjoista (Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisteristä). Varpaisjärven vv. 1910-1930 kirkonkirjat ovat samassa kirjassa, minkä vuoksi sukututkijat eivät voi vapaasti kirjoja tutkia. 
  • Keiteleen, Vieremän ja Rautavaaran seurakuntien tiedustelut suoraan ko. seurakunnasta. 

Sukututkimuksen teettäminen virkatyönä

Sukututkimus 100 vuotta nuoremmista tiedoista tehdään virkatyönä. 

Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteristä voi tilata sukututkimuksen 100 vuotta nuoremmista tiedoista, jotka tehdään virkatyönä. Sukututkimus tulee aina tilata kirjallisesti sukututkimustilaus-lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä. Virkatyönä tehty sukututkimus on aina maksullista ja tilaaja sitoutuu maksamaan pyytämänsä laajuisena tehdyn sukututkimuksen Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10/2015 (6.5.2015) hinnaston mukaan. 

Katso sukututkimuksista perittävät maksut täältä

Sukututkijoiden käytössä ovat myös Kansallisarkiston digitaaliarkiston aineistot. Siirry Kansallisarkiston sivulle

 

Mikä on sukututkimus?

Sukututkimus eli genealogia on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimuksia voi  tilata tai tehdä itse yli 100 vuotta vanhoista kirkonkirjoista tai tallenteista. Seurakunnissa/seurakuntayhtymissä  sukututkimuksia tekevät kirkkoherranvirastot/keskusrekisterit. 

Mikä on sukuselvitys?

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvityksen voi pyytää sen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla.

Mikä on virkatodistus?

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta. Seurakunnat antavat jäsenistään virkatodistuksia, joista peritään Kirkkohallituksen ohjeiden mukainen maksu. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy todistuksen käyttötarkoituksen mukaan. Virkatodistuksen voi saada myös mistä tahansa maistraatista. Virkatodistusta tarvitaan nykyään yhä vähemmän, sillä viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Virkatodistus tarvitaan mm. perunkirjoituksessa, perinnönjaossa ja sukututkimuksessa.