Hautajaiset 

Läheisen ihmisen kuoltua tarvitsemme toistemme tukea ja rohkaisua. Myös seurakunta haluaa lohduttaa ja rohkaista surun ja ikävän kohdatessa. Kristittyinä saamme elää surussammekin Jumalan suuresta lupauksesta: "Hän kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet" (Ilm 7: 17).

 

HAUTAJAISTEN JÄRJESTÄMINEN POIKKEUSOLOISSA
- Ajantasaista tietoa ja tulostettava ohjeistus >> 


Kirkkojen, kappeleiden ja seurakuntasalien paikkamäärät poikkeusaikana
Kirkossa vietettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa tilaisuuksissa voi olla läsnä yli 50 osallistujaa 1.6.2020 alkaen. 
Kirkollisten toimitusten jälkeen vietettävät kaste- ja hääjuhla sekä muistotilaisuus ovat yksityistilaisuuksia. Viranomaisten tulkinnan mukaan kirkollista toimitusta seuraava juhla on yksityistilaisuus ja sen osallistujamäärä on enintään 50 henkeä.
Kirkkojen, kappeleiden ja seurakuntasalien paikkamäärät poikkeusaikana. (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän verkkosivuille.)


Jos haluat järjestää hautajaiset tai muistotilaisuuden Varpaisjärven seurakunnassa, niin ole yhteydessä Hautauspalveluihin, jossa sinua opastetaan ja neuvotaan myös järjestelyissä. Voit myös olla yhteydessä kirkkoherraan Timo Vainikaiseen puhelimitse 050 3311 441. 

Hautajaisten järjestelyt

Läheisen kuolema tuo järjesteltäväksi paljon sellaisia käytännön asioita, joihin ei ole osannut valmistautua ja jotka vaativat voimia ja vaivannäköä. Seurakunta haluaa tukea Teitä käytännön asioiden hoitamisessa. Tässä on muutamia hyödyllisiä ohjeita:

Vainajan kuljetus

Hautaustoimiston kanssa on hyvä sopia vainajan arkusta, arkkuun laittamisesta ja kuljetuksesta ruumishuoneelle.

Hautaan siunaamisen ajankohta, sanomakellot ja kirkossa muistaminen

Hautauspalveluiden tai kirkkoherran kanssa sovitaan siunauksen ajankohdasta, sanomakellojen soitosta sekä vainajan muistamisesta jumalanpalveluksessa. Varpaisjärven seurakunnassa hautaan siunaaminen toimitetaan lauantaisin. Siunausajat ovat klo 10:00 ja klo 14:00. Varapäiviä ovat perjantai ja sunnuntai, jolloin kellonaika on sovittava siunaavan papin kanssa. Kuolintodistus, joka usein annetaan joko omaisille tai hautaustoimiston väelle, on hyvä ottaa mukaan kirkkoherranvirastoon.

Siunauskeskustelu

Varpaisjärven papilla on tapana ennen hautajaispäivää käydä omaisten kanssa "toimituskeskustelu", jossa keskustellaan siunauksen ja muistohetken ohjelmasta, vainajan elämästä sekä surun ja ikävän ajan tunteista ja voimavaroista. Luonteva paikka keskustelulle on vainajan tai jonkun hänen läheisensä koti. Siunauskeskustelu voidaan käydä myös seurakuntatalolla papin työhuoneessa. Virsi- ja musiikkitoivomusten osalta voi kääntyä myös suoraan kanttorin puoleen.

Hautapaikka ja hautausmaksu

Hautapaikan katsomisesta sovitaan Hautauspalveluiden kanssa, puh. 044 7335 201. Hautapaikka- ja hautausmaksut voit katsoa täältä.

Kunnianosoitukset veteraaneille

Kunniaosoituksesta ja havuseppeleen laskemisesta sotaveteraanien ja sotainvalidien siunaus- ja hautaustilaisuuksissa on omaisten sovittava aina erikseen sen järjestön kanssa, johon vainaja on kuulunut. Kunnianosoituksen musiikkista sovitaan aina siunaavan papin ja kanttorin kanssa.

Muistotilaisuuspaikka

Muistotilaisuuden pitopaikan valitsevat ja päättävät omaiset. Seurakuntatalon sali on vuokrattavissa muistotilaisuuden pitopaikaksi. Tarjoilusta sovitaan pitopalveluita tarjoavien yritysten kanssa. Mikäli omaiset haluavat huolehtia itse tarjoilusta, seurakuntatalon keittiö on käytettävissä. 

Kirkkojärjestyksen mukaan "hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan kappelissa, haudalla tai vainajan kotona sen mukaan kuin omaiset siitä sopivat papin kanssa." (KJ 2:22).

Hautaan siunaamisen kaavan eri vaihtoehdoista voi keskustella papin kanssa ennen toimitusta. Varpaisjärven seurakunnassa hautaan siunaaminen toimitetaan yleensä seuraavan perinteisen- tai "uuden" kaavan mukaisesti. Kaavat löydät tämän sivustan ala reunasta.

Hautajaisten jälkeen

Kuolleen muistaminen kirkossa

Kuolleen muistamisen tavallisin ajankohta on siunausta seuraava sunnuntai. Ajankohdaksi voidaan sopia myös jokin toinen sunnuntai. Siunattujen ja haudattujen nimet luetaan silloin seurakunnan jumalanpalveluksessa esirukouksen yhteydessä. Muistamisen yhteydessä soi urkumusiikki. Jos suvun perinteeseen kuuluu nousta kuuntelemaan nimen lukemista, se on mahdollista.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoitusta varten tarvitaan virkatodistus. Sen saa Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteristä. Virkatodistuksen voi myös tilata verkosta sähköisellä lomakkeella täältä. Hautauskulujen peittämiseksi on mahdollisuus anoa hautausavustusta kunnan sosiaalilautakunnalta.

Surun aika

Hautajaisten jälkeinen aika on usein hyvin raskasta aikaa. Seurakunnan työntekijät ovat valmiita vierailemaan surukodeissa. Sururyhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Sururyhmää ohjaa seurakunnan diakoni. Myös pappi on tarpeen mukaan mukana sururyhmässä. Pyhäinpäivän iltakirkossa sytytetään kynttilä kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen Varpaisjärvellä siunattujen ja Varpaisjärven hautausmaahan haudattujen muistoksi sekä luetaan heidän nimensä.