Ristiäiset

 

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti" (Matt. 28: 18-20).

Kaste poikkeusaikana
Ajantaisasta tietoa kasteesta poikkeusaikana (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivulle.)

Kirkkojen, kappeleiden ja seurakuntasalien paikkamäärät poikkeusaikana
Kirkossa vietettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa tilaisuuksissa voi olla läsnä yli 50 osallistujaa 1.6.2020 alkaen. 
Kirkollisten toimitusten jälkeen vietettävät kaste- ja hääjuhla sekä muistotilaisuus ovat yksityistilaisuuksia. Viranomaisten tulkinnan mukaan kirkollista toimitusta seuraava juhla on yksityistilaisuus ja sen osallistujamäärä on enintään 50 henkeä.
Kirkkojen, kappeleiden ja seurakuntasalien paikkamäärät poikkeusaikana. (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän verkkosivuille.)

Kastetoimituksen kautta liitytään seurakunnan jäseneksi. Kirkkomme käsityksen mukaan kasteessa Pyhä Henki synnyttää meidät uudesti ja lahjoittaa meille syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän lahjat.

Kastejuhlan järjestely alkaa yhteydenotosta seurakuntaan. Kun haluat järjestää kastetilaisuuden eli ristiäiset Varpaisjärven seurakunnassa Varpaisjärvellä ole yhteydessä Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteriin tai suoraan kirkkoherraan (050 3311 441) ja sovitaan kastekeskustelusta, kastepäivästä ja kastepaikasta.

Tietoa uudesta etu- ja sukunimilaista, joka astuu voimaan 1.1.2019