Häät 

"Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten... " (Laul. L. 8: 6)

Avioliittoon vihkiminen poikkeuaikana
Ajantasaista tietoa häistä poikkeusaikana (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivulle)

Kirkkojen, kappeleiden ja seurakuntasalien paikkamäärät poikkeusaikana
Kirkossa vietettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa tilaisuuksissa voi olla läsnä yli 50 osallistujaa 1.6.2020 alkaen. 
Kirkollisten toimitusten jälkeen vietettävät kaste- ja hääjuhla sekä muistotilaisuus ovat yksityistilaisuuksia. Viranomaisten tulkinnan mukaan kirkollista toimitusta seuraava juhla on yksityistilaisuus ja sen osallistujamäärä on enintään 50 henkeä.
Kirkkojen, kappeleiden ja seurakuntasalien paikkamäärät poikkeusaikana. (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän verkkosivuille.)

Papilta voi kysyä lisätietoja kaikista avioliittoon vihkimisen asioista, joten ole yhteydessä suoraan kirkoherraan 050 3311 441. Häiden järjestelyihin sekä kirkon ja muiden tilojen varauksiin liittyvissä asioissa sinua palvelee Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteri (Siirryt Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivustoon).  

Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteri 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien yhteinen palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteri (siirryt Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivustoon)

☎ 044 7335 202, ylasavon.virkatodistukset@evl.fi 
Papin, kanttorin ja seurakunnan tilan varaus, lisätietoja ja käytännön järjestelyt häihin ja kasteeseen liittyen.

Avioliitto perustuu vihkiparin omaan valintaan ja päätökseen. Pappi ei liitä vihittäviä yhteen, vaan he itse päättävät ottaa toisensa aviopuolisoiksi.  Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen. Keskeistä vihkimisessä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille.

 

Tietoa uudesta etu- ja sukunimilaista, joka astuu voimaan 1.1.2019

Esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on avioliittoon aikovien pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa (jota ennen kutsuttiin kuulutuksiksi) joko morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnan seurakuntatoimistosta tai missä tahansa maistraatissa. Varpaisjärvellä ole yhteydessä Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteriin. Todistuksen saa kahdeksantena päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta. Kuulutukset voidaan lukea kirkossa ja ilmoittaa myös paikallislehdessä, jos vihkipari niin haluaa.

Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä myös sähköisesti verkkopalvelun avulla. Palvelun käyttäjä voi tunnistautua palvelussa pankkitunnuksien avulla, jolloin valtaosa tarvittavista liittyjän tiedosta saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Palvelu löytyy osoitteesta esteidentutkinta.fi.

Vihkikeskustelu

Papin ja hääparin etukäteistapaamisella on monta tarkoitusta. Varpaisjärven papilla on tapana käydä vihittävien kanssa kirkossa tutustumassa vihkipaikkaan ja harjoitella etukäteen alttarille tuloa, polvistumisia ja muuta toimituksen kulkua. Vihkijälle on myös tärkeää tutustua hääpariin, jotta vihkitoimituksesta tulisi persoonallinen ja lämmin juhlatilaisuus. Hääpari voi kertoa omista toivomuksistaan. Vihkikeskustelussa käydään läpi myös vihkimisen sisältö ja avioliiton merkitys.

Vihkimusiikki

Kanttoriin on hyvä ottaa etukäteen yhteyttä, jotta voidaan keskustella vihkimusiikista, häämarsseista ja mahdollisista musiikkiesityksistä. Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan aina jumalanpalvelus. Siksi musiikkia valittaessa on otettava huomioon, minkälaiset kappaleet ovat tyyliltään ja sanoituksiltaan kirkkoon ja vihkikaavan sisältöön sopivia. Tutuimmat häämusiikkitoiveet ehtivät kanttorille hyvin vielä viikkoakin ennen toimitusta, mutta jos hääpari haluaa erityistä tai oudompaa häämusiikkia, niin kannattaa ottaa kanttoriin yhteyttä jopa muutama kuukausi ennen vihkimistä. Uruilla voi soittaa monenlaista musiikkia, mutta kokemus on osoittanut, että uruilla soitettavaksi soveltuu parhaiten uruille sävelletty musiikki. Koska kanttori vastaa kaikesta kirkossa soitettavasta musiikista, kanttoriin on hyvä olla yhteydessä siinäkin tapauksessa, että vihkipari tuo omat muusikkonsa vihkitilaisuuteen.

Kirkollinen vihkiminen

Vihkimisen luontevin paikka on kirkko. Se voidaan toimittaa myös kotona tai jossakin muussa papin kanssa erikseen sovittavassa paikassa. Toimituksessa on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan aina jumalanpalvelus. Vihkimisen ajankohdasta sovitaan papin kanssa tai kirkkoherranvirastossa. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa, jos molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä tai jos toinen on rippikoulun käynyt kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Näitä ovat:

Ortodoksinen kirkkokunta

Finlands svenska Adventkyrka

Finlands svenska babtitsamfund

Finlands svenska metoditskyrka

Fria Missionsförbundet

Katolinen kirkko Suomessa

Kristillisten tekojen kirkko

Luterilainen Sanan yhdyskunta

Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta

Suomen Adventtikirkko

Suomen Anglikaaninen kirkko

Suomen baptistiyhdyskunta

Suomen helluntaiherätys

Suomen metodistikirkko

Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

Suomen vapaa ev.lut. seurakuntaliitto

Suomen Vapaakirkko

Yksityinen Kreikkalaiskatolinen Kirkollinen Yhdyskunta Viipurissa

Avioliiton kirkollinen siunaaminen

Jos vihkipari ei halua kirkollista vihkimistä tai sitä ei voida toimittaa, avioliitto solmitaan siviilivihkimisellä. Se toimitetaan maistraatissa. Siviilivihkimisen jälkeen voidaan pyydettäessä toimittaa avioliiton kirkollinen siunaaminen.