Lähetyspiirit 

Diakonia- ja lähetysvastuuryhmän jäsenet

Vastuuryhmän jäsenet: Eero Ryhänen, Ari Turunen, Helena Hartikainen, Maija-Liisa Jauhiainen, Marjatta Heiskanen, Jarmo Tikkanen, Mirja Partanen ja Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter.

Nimikkolähetti:

Nimikkolähetti, yhteiskuntatieteiden maisteri Hilde Paco työskentelee hankehallinnon asiantuntijana Senegalissa ja Mauritaniassa.  

Hilde: "Ilman ulkopuolista apua on vaikea päästä pois köyhyyden kierteestä. Lähimmäisen rakastaminen ottaa huomioon myös inhimillisten tarpeiden täyttämisen. Uskon, että täällä länsimaissa olemme monella tavalla siunattuja. Emme pitääksemme siunauksen itsellämme vaan jakaaksemme sen eteenpäin niille, jotka eivät ole saaneet yhtä paljon syntymälahjanaan. Lähetysseurassa voin arvojani vastaavalla tavalla konkreettisesti edesauttaa positiivista muutosta ja jakaa toivon sanomaa rakastavasta Jumalasta. Elämänohjeeni voisi olla ” Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi”.

Työtehtävä ja mitä se pitää sisällään?

Alueellisen hankehallinnon asiantuntijan työ sisältää Senegalin ja Mauritanian alueen hankkeiden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin tukemista ja kumppaneiden hankehallinnollisen osaamisen vahvistamista. Tähän sisältyy mm. säännöllinen yhteydenpito kumppaneihin (Senegalin luterilainen kirkko, Mauritaniassa Luterilainen maailmanliitto), sovittujen toimenpiteiden seuranta ja ohjaaminen, hankeyhteistyön suunnittelu ja yhteistyön koordinointi, myös muiden tukijoiden, viranomaisten ja toimijoiden suhteen.

Senegalissa Lähetysseura yhdessä Senegalin luterilaisen kirkon kanssa tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja opiskelua ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa kouluttamalla naisia ammatteihin. Lähetysseura toimii äidinkielen opetuksen vahvistamiseksi esimerkiksi esikoulujen ja aikuisten lukutaito-opetuksen kautta. Foundiougnen alueella edistetään ruokaturvahankkeen kautta ihmisten toimeentulomahdollisuuksia ja parannetaan elinolosuhteita, mm. parantamalla terveyspalveluiden saatavuutta, edistämällä maatalouden kasvua ja vahvistamalla ympäristönsuojelua.

Nimikkolähetti Hilde Paco.
Seurakuntamme nimikkolähetti Hilde Paco toimii hankehallinnon asiantuntijana Senegalissa.