Omaishoitajien ryhmä

Tervetulleita ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä omaishoitajiksi, vaikka eivät olisikaan omaishoidon tuen piirissä.

Kokoonnumme kerran kuukaudessa.

Ryhmä toteutetaan yhteistyössä seurakunnan ja Varpaisjärven SPR:n osaston kanssa.

Lisätietoja Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter puh. 040 8272 940, pirjo-leena.kinanen-nimmrichter@evl.fi