Korvaustehtävät

Täältä löydät ISKO-koulutukseen kuuluvat tulostettavat korvaustehtävät. Korvaustehtävä tehdään, mikäli kouluttautuva nuori on estynyt pääsemään yhteiseen kokoontumiseen. Poissaolosta ilmoittaa aina huoltaja.

ISKO2 Leirin korvaustehtävät

Tehtävä 1

Valitse case tilanteista 3 vaihtoehtoa ja kirjoita niistä muutamalla lauseella ratkaisu, kuinka selvittäisit tilanteen.

Case tilanteet (pdf).

Tehtävä 2

Minkälainen on sinun mielestäsi Hyvä ja huono ryhmädynamiikka? kirjoita vastaukseksi vähintään 4-6 lauseella.

Tehtävä 3

Minkälainen on mielestäsi hyvä Iltaohjelma/Leikki? kirjoita noin puolen sivun teksti, jossa kuvaat, mitä on otettava huomioon. 

Leikinohjaus-ohje Isosille (pdf).

Nuori kirjoittaa vihkoon ulkona.