Nimikkolähettimme

Musiikin maisterit Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen (Suomen Lähetysseura), työskentelevät Tansanian Mwanzassa. Hanna työskentelee Nyakaton Raamattuopiston musiikinopettajana ja Kimmo kirkollisen työn ja kirkollisen musiikkityön koordinaattorina

  Hanna arvostaa musiikkikasvatuksen ja pedagogiikan merkitystä koulutuksessa ja seurakuntatyössä, ja uskoo tulevan työn tuovan paljon duurissa soivaa musiikkia ja iloa. Hän toivoo olevansa myös toivon ylläpitäjä ja välittämisen välittäjä suomalaisten ja tansanialaisten välillä. Kimmo odottaa saavansa nähdä ja mahdollistaa merkityksellisiä projekteja, joilla on konkreettiset tavoitteet. Lisäksi häntä innostaa tuleva musiikkityö paikallisten muusikoiden kanssa. 

Hyvästä kehitysvauhdista huolimatta Tansania on edelleen YK:n inhimillisen kehityksen mittareilla käyhä maa. Suurin ongelma on nopea väestönkasvu, jonka myötä myös äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti. 

Varpaisjärven seurakunnan nimikkolähetit Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen, Tansania.
Varpaisjärven seurakunnan nimikkolähetit Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen, Tansania.