Hautajaiset Varpaisjärven seurakunnassa

Läheisen ihmisen kuoltua tarvitsemme toistemme tukea ja rohkaisua. Myös seurakunta haluaa lohduttaa ja rohkaista surun ja ikävän kohdatessa. Kristittyinä saamme elää surussammekin Jumalan suuresta lupauksesta: "Hän kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet" (Ilm 7: 17).


Jos haluat järjestää hautajaiset tai muistotilaisuuden Varpaisjärven seurakunnassa, niin ole yhteydessä Hautauspalveluihin, jossa sinua opastetaan ja neuvotaan myös järjestelyissä. Voit myös olla yhteydessä kirkkoherraan 050 3311 441. 


Hautajaisten järjestelyt

Läheisen kuolema tuo järjesteltäväksi paljon sellaisia käytännön asioita, joihin ei ole osannut valmistautua ja jotka vaativat voimia ja vaivannäköä. Seurakunta haluaa tukea Teitä käytännön asioiden hoitamisessa. Tässä on muutamia hyödyllisiä ohjeita:

Vainajan kuljetus
Hautaustoimiston kanssa on hyvä sopia vainajan arkusta, arkkuun laittamisesta ja kuljetuksesta ruumishuoneelle.

Hautaan siunaamisen ajankohta, sanomakellot ja kirkossa muistaminen
Hautauspalveluiden tai kirkkoherran kanssa sovitaan siunauksen ajankohdasta, sanomakellojen soitosta sekä vainajan muistamisesta jumalanpalveluksessa. Varpaisjärven seurakunnassa hautaan siunaaminen toimitetaan lauantaisin. Siunausajat ovat klo 10:00 ja klo 14:00. Varapäiviä ovat perjantai ja sunnuntai, jolloin kellonaika on sovittava siunaavan papin kanssa. Kuolintodistus, joka usein annetaan joko omaisille tai hautaustoimiston väelle, on hyvä ottaa mukaan kirkkoherranvirastoon.

Siunauskeskustelu
Varpaisjärven papilla on tapana ennen hautajaispäivää käydä omaisten kanssa "toimituskeskustelu", jossa keskustellaan siunauksen ja muistohetken ohjelmasta, vainajan elämästä sekä surun ja ikävän ajan tunteista ja voimavaroista. Luonteva paikka keskustelulle on vainajan tai jonkun hänen läheisensä koti. Siunauskeskustelu voidaan käydä myös seurakuntatalolla papin työhuoneessa. Virsi- ja musiikkitoivomusten osalta voi kääntyä myös suoraan kanttorin puoleen.

Hautapaikka ja hautausmaksu
Hautapaikan katsomisesta sovitaan Hautauspalveluiden kanssa, puh. 044 7335 201. Hautapaikka- ja hautausmaksut voit katsoa täältä.

Kunnianosoitukset veteraaneille
Kunniaosoituksesta ja havuseppeleen laskemisesta sotaveteraanien ja sotainvalidien siunaus- ja hautaustilaisuuksissa on omaisten sovittava aina erikseen sen järjestön kanssa, johon vainaja on kuulunut. Kunnianosoituksen musiikkista sovitaan aina siunaavan papin ja kanttorin kanssa.

Muistotilaisuuspaikka
Muistotilaisuuden pitopaikan valitsevat ja päättävät omaiset. Seurakuntatalon sali on vuokrattavissa muistotilaisuuden pitopaikaksi. Tarjoilusta sovitaan pitopalveluita tarjoavien yritysten kanssa. Mikäli omaiset haluavat huolehtia itse tarjoilusta, seurakuntatalon keittiö on käytettävissä. 

Kirkkojärjestyksen mukaan "hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan kappelissa, haudalla tai vainajan kotona sen mukaan kuin omaiset siitä sopivat papin kanssa." (KJ 2:22).

Hautaan siunaamisen kaavan eri vaihtoehdoista voi keskustella papin kanssa ennen toimitusta. Varpaisjärven seurakunnassa hautaan siunaaminen toimitetaan yleensä seuraavan perinteisen- tai "uuden" kaavan mukaisesti:

PERINTEINEN KAAVA:

Johdantomusiikki
arkku tuodaan saattomusiikin soidessa kappeliin
saattoväki seisoo (arkku voidaan tuoda kirkkoon myös valmiiksi ennen siunauksen alkua)
Virsi
Alkusiunaus ja johdantosanat
Psalmi
Rukous
Raamatunluku
Puhe
Siunaaminen
uskontunnustus
siunaussanat
saattoväki seisoo siunaamisen ajan
Rukous ja Isä meidän
Herran siunaus
Virsi
Kukkien lasku
suntio antaa merkin kukkien laskun alkamisesta ja kukat lasketaan arkun sivuille
arkunalusmatolle (aviopuoliso tai lähiomainen voi halutessaan laskea kukat arkun päälle).
lähiomaiset voivat laskea kukat vainajan sydämen puolelle, muuten kukat lasketaan arkun molemmin puolin.
Virsi ja saattomusiikki

"UUSI" KAAVA:

Johdantomusiikki
Virsi
Kukkien lasku
Virsi
Alkusiunaus ja johdantosanat
Psalmi
Rukous
Raamatunluku
Puhe
Siunaaminen
Rukous ja Isä meidän
Herran siunaus
Virsi
HAUDALLA:
Omaiset voivat siirtyä kirkolta hautausmaalle kulkueena.
Hautausmaalla arkku lasketaan hautaan suntion opastuksella.
Omaiset voivat halutessaan heittää muistohiekan tai kukan.
Hauta peitetään tarkoitukseen suunnitellulla kuvulla. Hauta voidaan myös luoda umpeen tai arkku peittoon, jos omaiset haluavat, ja olosuhteet sallivat.
Hautakumpu kukitetaan.
Saattohetken päätteeksi veisataan virsi.
Saattoväki kutsutaan muistotilaisuuteen.

Hautajaisten jälkeen

Kuolleen muistaminen kirkossa
Kuolleen muistamisen tavallisin ajankohta on siunausta seuraava sunnuntai. Ajankohdaksi voidaan sopia myös jokin toinen sunnuntai. Siunattujen ja haudattujen nimet luetaan silloin seurakunnan jumalanpalveluksessa esirukouksen yhteydessä. Muistamisen yhteydessä soi urkumusiikki. Jos suvun perinteeseen kuuluu nousta kuuntelemaan nimen lukemista, se on mahdollista.

Perunkirjoitus
Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoitusta varten tarvitaan virkatodistus. Sen saa Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteristä. Virkatodistuksen voi myös tilata verkosta sähköisellä lomakkeella täältä. Hautauskulujen peittämiseksi on mahdollisuus anoa hautausavustusta kunnan sosiaalilautakunnalta.

Surun aika
Hautajaisten jälkeinen aika on usein hyvin raskasta aikaa. Seurakunnan työntekijät ovat valmiita vierailemaan surukodeissa. Sururyhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Sururyhmää ohjaa seurakunnan diakoni. Myös pappi on tarpeen mukaan mukana sururyhmässä. Pyhäinpäivän iltakirkossa sytytetään kynttilä kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen Varpaisjärvellä siunattujen ja Varpaisjärven hautausmaahan haudattujen muistoksi sekä luetaan heidän nimensä.