Kämmeniin maalattu maailmankartta.

Lähetys- ja avustustyö

Lähetystyö perustuu lähetyskäskyyn: se on ilosanoman eteenpäin viemistä, auttamista ja rukoilemista. Se on myös avain toisten kulttuurien ja erilaisten ihmisten ymmärtämiseen. 

Lähetystyössä viedään viestiä Jumalan rakkaudesta kertomalla kristillisestä uskosta, toimimalla konkreettisesti hädän lievittämiseksi sekä vaikuttamalla hädän syihin. Lähetystyöntekijöitä tarvitaan eri puolilla maailmaa. Heillä on kohdemaassa tarvittava koulutus ja osaaminen. Lähetystyöntekijät työskentelevät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, erilaisissa koulutus- ja kehittämishankkeissa, seurakunta- tai raamatunkäännöstyössä. Lähetystyössä autetaan koko ihmistä henkisesti, hengellisesti ja aineellisesti. 


Seurakunta on lähetystyössä keskeinen toimija omalla alueellaan ja jokaista seurakuntalaista kutsutaan toimimaan ja vaikuttamaan. Jokainen meistä on siihen tehtävään kutsuttu, ja tapoja sen toteukseen on monia. 

Nimikkolähettimme