Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän veroprosentti pysyy ennallaan

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui tiistaina 24.10. käsittelemään mm. virkojen yhdistämiseen ja tuloveroprosenttiin ja liittyviä asioita.
 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän tuloveroprosentti pysyy ennallaan vuonna 2018 eli 1,65 prosentissa.

Hautapaikkamaksuihin yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuodelle 2018 yleiskorotusta 3 % muihin maksuihin, paitsi hautaoikeuden jatkamismaksuun, jossa korotus 0,50 € ja tuhka-alueen hautapaikka, yhtymän alueella asuva, korotus 1,00 €.

Lapinlahdelle ja Varpaisjärvelle yhteisiä virkoja

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä taloustyöryhmä esittää 29.3.2017 laaditussa raportissaan, että lyhyellä aikavälillä vuosina 2018–2019 menoja vähennetään 500.000 eurolla. Yksi osa tätä säästöohjelmaa on henkilöstömenojen vähentäminen ja kaikille seurakunnille ollaan antamassa henkilöstösuunnitelmassa henkilökunnan vähentämistavoite. Henkilöstön eläköitymistä hyödynnetään suunnitelmassa.

Konkreettisena tavoitteena taloustyöryhmän raportissa mainitaan Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien yhteisten virkojen selvittäminen, jolloin virkojen kokonaismäärää saadaan vähennettyä. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, että Varpaisjärven seurakunnan nykyinen osa-aikainen (50 %) nuorisotyönohjaajan virka muutetaan kokoaikaiseksi (100 %) 1.1.2018 lukien ja Lapinlahden seurakunnan toisen nuorisotyönohjaan virka lakkautetaan 31.12.2017, ja vuoden 2018 alusta alkaen Lapinlahden seurakunta ostaa Varpaisjärven seurakunnalta 50 % Varpaisjärven seurakunnan nuoriso-työnohjaajan virasta myöhemmin laadittavan Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirja löytyy verkosta.

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi 

25.10.2017 09.42