Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntaneuvoston päätöksiä 15.2.2018

19.2.2018 09.02

Varpaisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontui 15.2.2018. 
 

Seurakuntaneuvoston päätökset:

 

Seurakuntaneuvosto hyväksyi Varpaisjärven seurakunnan vuoden 2017 toimintakertomuksen ja päätti esittää sen yhteisen kirkkoneuvoston ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Tilinpäätös Varpaisjärven seurakunnan osalta oli ylijäämäinen (+) 21.608 €. Ylijäämä johtuu säästöistä palkkamenoissa. Diakonin viransijaisella ei ollut virkaan muodollista pätevyyttä, jolloin hänen palkkansa oli (-) 15 % normaalia alhaisempi. Virkavapaalla ollut kanttori oli työkokeilussa huhti-syyskuun ajan (6 kk.), jolloin säästettiin sijaiskustannuksista. Lisäksi Kirkkohallitus maksoi Varpaisjärven seurakunnalle korvauksen 8.675,90 € siitä, että kirkkoherran työaikaa käytetään tuomiokapitulin asessorin tehtäviin.

Varpaisjärven seurakunnan tehtäväalueiden laskujen hyväksymisoikeus myönnettiin kirkkoherra Olli Kortelaiselle. Hänen varahenkilönä ja kirkkoherran laskujen hyväksyjänä on seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka. 

Seurakuntaneuvosto päätti myöntää Varpaisjärven seurakunnan musiikkityön avustusvaroista toiminta-avustuksen 800 € Varpaisjärven kirkkokuorolle.

Seurakuntaneuvosto päätti myöntää Partiolippukunta Sutela Hukille avustusta 800 € yleisen seurakuntayön avustusvaroista.

Seurakuntaneuvosto päätti, että Varpaisjärven seurakunta jakaa vuoden 2018 talousarviossa varatut lähetystyön avustusmäärärahat seuraavasti:

Kirkon ulkomaanapu 800 €

Suomen Lähetysseura (srk:n nimikkolähetti) 2000 €
Suomen Lähetysseura (srk:n nimikkokohde) 2000 €
Suomen Lähetysseura (rov.kunnan nimikkokohde) 1200 €
Yht. 6000 €

Seurakunnan nimikkolähettinä 1.2.2018 alkaen on lapinlahtelaislähtöinen teologian maisteri Ulla Rissasen, joka on Suomen Lähetysseuran lähettinä Tansaniassa. Rissanen työskentelee Tansanian luterilaisen kirkon Mwanzaan hiippakunnan Raamattukoululla diakonian ja sielunhoidon opettajana.

Seurakuntaneuvoston pöytäkirjat löytyvät täältä.
 

Lisätietoja, Olli Kortelainen, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, puh: 050 3311441, olli.kortelainen(at)evl.fi