Uutislistaukseen

Talouden tasapainottaminen vaatii uusia toimenpiteitä

Seurakuntayhtymän talous on ollut alijäämäinen lähes koko sen toiminnan ajan. Alijäämää on saatu pienennettyä ja kiinteistöjä sekä henkilöstöä vähennettyä, mutta talouden tasapainottaminen vaatii yhä uusia toimenpiteitä.

Henkilöstön vähentämistarvetta on edelleen, mutta se pyritään hoitamaan luonnollisen poistuman kautta sekä seurakuntien alueellisia toimintatapoja sekä yhteistyötä vahvistamalla.

Seurakuntayhtymässä käynnistyi syksyllä Veto 3 -hanke, joka tarkastelee mm. seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien taloutta, rakenteita sekä työ- ja toimintamalleja kiristyneessä taloustilanteessa. Tavoitteena on tukea seurakuntia ja seurakuntayhtymää seurakuntien perustehtävän toteuttamisessa niukentuneilla ja edelleen niukkenevilla resursseilla. Tämä tarkoittaa työn ja tehtävänkuvien sekä rakenteiden uudelleen järjestelyitä. Hanke toteutetaan yhteistoiminnassa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Kehittämistyö on jo alkanut

Hanke toteutetaan vuosien 2018–2019 aikana eli työ on jo alkanut. Hankkeelle on saatu Kuopion hiippakunnan kehittämisavustus ja vuodelle 2019 sitä haetaan uudelleen.

Hankkeen vetäjänä toimii ulkopuolinen konsultti dosentti, HT Sirpa Syvänen (Tampereen yliopisto), jonka kanssa työyhteisölle suunnitellaan yhteistoiminnallinen kehittämisprosessi. Kehittäminen tapahtuu työyhteisöpäivien ja kehittämispajojen/-tilaisuuksien muodossa. Lisäksi järjestetään temaattisia kehittämistilaisuuksia, joihin osallistuvat myös luottamushenkilöt. Seurakuntalaisia kuullaan tarvittaessa.

Hankkeen aikana luodaan seurakuntayhtymään ja sen seurakuntiin rakenteet, toiminta- ja työtavat, yhteistyön muodot ja henkilöstövoimavarojen käytön suunnitelma ja sijoittuminen. Niiden avulla seurakuntien perustehtävät on mahdollista saada hoidettua hyvin ja laadukkaasti yhteistoiminnassa seurakuntayhtymän kanssa talouden niukkenemisesta  huolimatta.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Lauri Jäntti (yhteisen kirkkoneuvoston pj.), Arto Penttinen (yhteisen kirkkoneuvoston pj. 1.1.2019 alkaen), Elina Siirola (luottamushenkilö), Pertti Laajalahti (luottamushenkilö), hallintojohtaja Katariina Bergbacka, Kari Haikarainen (henkilökunnan edustaja), talouspäällikkö Marko Ropponen ja dosentti, HT Sirpa Syvänen.

Hankkeen työ ja yhteiskeskustelut henkilökunnan kanssa ovat jo alkaneet ja työ jatkuu edelleen vuonna 2019.

Lisätietoja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

12.11.2018 13.08