Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkollisverotilitysten odotettiin vähenevän merkittävästi – Toisin kävi

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, kun koronapandemian myötä yleisen taloustilanteen ja sen myötä työllisyyden ennakoitiin heikkenevän huomattavasti. Vielä syksyllä kirkollisverotilitysten ennakoitiin vähenevän jopa -5,5%.

Graafisessa kuvassa kuuden seurakunnan pääkirkkojen tornit.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset vuodelta 2020 olivat yhteensä 6 517 257 euroa, missä vähennystä vuoteen 2019 on -1,1 % (72 614 €). Koko kirkon kirkollisverotilitykset lisääntyivät 1,7 % vuodesta 2019.

Vielä viime vuoden syksyllä verotilitysten ennakoitiin vähenevän jopa -5,5 % ja alijäämän kasvavan huomattavasti talousarviossa ennakoidusta 113 800 eurosta. Nyt näyttää, että vuoden 2020 tuloslaskelma tulee olemaan selvästi ylijäämäinen. Talousarviossa ennakoitu kirkollisverokertymäkin ylittyi lopulta 0,8 % (52 000 €).

Osaltaan kirkon ja myös kuntien verotilitysten tilanteeseen vaikuttaa jako-osuuden ylimääräinen korotus keväällä ja joulukuussa tehdyn kirkon jako-osuuden suhteellisen pieni negatiivinen tarkistus. Alueemme kuntien kunnallisverot lisääntyivät 1,2 % ja koko maassa 3,0 %. 

Seurakuntien yhteisövero-osuuden vuodesta 2016 korvannutta valtionrahoitusta Ylä-Savon seurakuntayhtymä sai vuonna 2020 yhteensä 764 112 euroa, mikä oli 1 728 euroa enemmän kuin 2019. Valtionrahoitus tilitetään kuntien asukasluvun perusteella ja vaikka asukasluku väheni, indeksikorotus kasvatti hieman tilitettyä määrää.

Lisätiedot: Talouspäällikkö Marko Ropponen, marko.ropponen@evl.fi, 044 7335 230

12.1.2021 12.28