Uutiset

Uutislistaukseen

Tuomiokapituli määräsi selvitysasiamiehen selvittämään Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien mahdollista seurakuntajaon muutosta

Aloitteen tekemistä seurakuntajaon muutoksesta, tai muista toimenpiteistä harkitaan vasta kun selvitysasiamiehen työ valmistuu elokuussa.  

Graafisessa kuvassa Varpaisjärven kirkko.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kokouksessaan 20.4.2023 selvitysmiehen valmistelemaan aloitetta Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseksi 1.1.2025 lukien.  

Selvitysasiamieheksi määrätyn Timo Korhosen tehtävä on tuottaa sellainen selvitys, jonka pohjalta tuomiokapituli voi harkita aloitteen tekemistä seurakuntajaon muuttamiseksi ja pyytää seurakuntien ja seurakuntayhtymän lausuntoja aloitteesta. Selvitys valmistuu 31.8.2023 mennessä. 

Selvityksessä arvioidaan mahdollisen seurakuntajaon muutoksen tarkoituksenmukaisuutta kirkon tehtävien toteuttamisen kannalta ja sitä, miten muutos parantaisi Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta.  

Selvityksessä käsitellään lisäksi:  

  • seurakuntien toiminnan, jäsenistön, henkilöstön ja talouden aikaisempaa kehitystä sekä tulevia kehitysnäkymiä.  

  • seurakuntajaon muutosten vaikutus seurakuntayhtymän talouteen.   

  • Varpaisjärven ja Lapinlahden toimintaympäristön ja toimintaedellytysten kehitystä arvioidaan pitkälle tulevaisuuteen sekä huomioidaan myös yhtymän toimintaedellytysten ja talouden kehittyminen.  

  • selvitetään seurakuntien hallinnon ja palvelujen nykytilaa. 

  • tarkastellaan seurakuntien keskinäistä yhteistyötä sekä vertaillaan eri rakenneratkaisujen vahvuuksia ja heikkouksia. 

  • suunnitellaan miten yhdistyvän tai uuden seurakunnan tarjoamat palvelut ja toiminnat on tarkoituksenmukaista järjestää. 

Mikäli tuomiokapituli päättää selvityksen perusteella tehdä aloitteen, seurakuntajaon mahdolliset muutokset astuvat voimaan 1.1.2025 lukien. 

Selvityksen tekevä Timo Korhonen on toiminut Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtajana. Hän on toiminut myös aiemmin selvittelijänä seurakuntajaon muutoksissa. 

Lisätietoja:  

Lapinlahden kirkkoherra Lauri Jäntti, 040 5021439, lauri.jantti@evl.fi 

Varpaisjärven vt. kirkkoherra Matias Koponen, 050 331 1441, matias.koponen@evl.fi 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.fi 

 

Aiemmat julkaisut aiheesta  

Piispa Jari Jolkkosen loppulausunto Lapinlahden piispantarkastuksesta 28.1. ja 30.1.2022 tammikuuta.Linkki avautuu uudessa välilehdessä   

3.4.2022 Piispa Jari Jolkkonen Varpaisjärven seurakunnan piispantarkastuksessa: Tällä hetkellä ei ole olemassa vireillä hanketta Varpaisjärven seurakuntarakenteen muuttamiseksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

19.5.2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli merkitsi tietoonsa istunnossaan Timo Vainikaisen irtisanoutumisen 1.8.2022 lukien.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

9.6.2022 Linkki avautuu uudessa välilehdessäKuopion hiippakunnan tuomiokapituli antoi määräaikaisen viranhoitomääräyksen pastori Matias Koposelle Varpaisjärven seurakunnan avoinna olevan kirkkoherran viran hoitamiselle.Linkki avautuu uudessa välilehdessä  

23.8.2022 Yhteisen kirkkoneuvoston lausunto kriisiytyvän seurakunnan mittareista.  
Varpaisjärven seurakunnassa selvitellään kirkkoherran viran avaamista ja kriisiytyvän seurakunnan mittariston täyttymistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

31.8.2022 Varpaisjärven seurakuntaneuvosto antoi lausunnon koskien kirkkoherran virkaa ja kriisiytyvän seurakunnan mittareitaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
 
9.9.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti, ettei Varpaisjärven kirkkoherran virkaa ei avata haettavaksi ajalla 9.9.2022-8.9.2023.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

15.9.2022 Tietoa tuomiokapitulin päätöksen perusteista olla avaamatta kirkkoherran virkaa VarpaisjärvelläLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
 

27.4.2023 15.57