Uutiset

Uutislistaukseen

Varpaisjärven seurakuntaneuvosto on päätymässä omasta aloitteesta liitosneuvotteluihin Lapinlahden seurakunnan kanssa

Varpaisjärven seurakuntaneuvostolle esitetään torstain 24.8.2023 kokouksessa, että se päättää aloittaa yhdistymisneuvottelut Lapinlahden seurakunnan kanssa. Esityksen mukaan yhdistymisneuvottelujen jälkeen päätetään aloitteesta, joka johtaisi seurakuntien yhdistymiseen.

Graafisessa kuvassa Varpaisjärven kirkko.

Varpaisjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Matias Koposen laatiman esityksen taustalla on seurakuntaneuvoston vahvistunut käsitys yhdistymisen vääjäämättömyydestä ja halu päättää itse omaehtoisesti seurakunnan tulevaisuudesta. Merkittävät syyt ovat seurakunnan jäsenmäärän väheneminen ja tulevaisuuden talouden haasteet. Seurakunnan luottamushenkilöt haluavat turvata Varpaisjärvellä vahvan ja vakaan seurakunnallisen toiminnan tulevaisuudessakin.  

Varpaisjärven seurakunnan hengellinen toiminta jatkuu päätöksentekoprosessien aikana normaalisti.  

Ennen kuin seurakuntaneuvostot Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä tekevät päätöksen aloitteesta seurakuntien yhdistymiseksi, käydään yhdistymisneuvottelut. Varpaisjärven seurakuntaneuvostolle esitetään, että se valitsee 24.8.2023 kokouksessa neuvottelijat yhdistymisneuvotteluihin. Heidän tehtävänä on myös laatia yhdistymisneuvotteluiden tuloksen mukainen esitys aloitteeksi seurakuntien yhdistymiseksi.

Lapinlahden seurakunnassa yhdistymiseen suhtaudutaan myönteisesti, mutta aloitteen yhdistymiselle on haluttu tulevan Varpaisjärven seurakunnasta. Esitys yhdistymisneuvottelujen aloittamisesta tulee syksyn aikana myös Lapinlahden seurakuntaneuvoston käsittelyyn.

Mahdollisen seurakuntaliitoksen toteutuessa, yhteinen seurakunta voisi aloittaa vuoden 2027 alussa. Seurakuntien yhdistymisestä päättää lopulta kirkkohallitus.

Varpaisjärven seurakunnassa on ollut meneillään selvitys seurakuntajaon muuttamisesta

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli määräsi kokouksessaan 20.4.2023 selvittäjä Timo Korhosen valmistelemaan aloitetta Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseksi. Selvitystyö ei ole vielä valmistunut.

Selvityksen sisältö

Selvityksessä arvioidaan mahdollisen seurakuntajaon muutoksen tarkoituksenmukaisuutta kirkon tehtävien toteuttamisen kannalta ja sitä, miten muutos parantaisi Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. 

Selvityksessä käsitellään lisäksi: 

  • seurakuntien toiminnan, jäsenistön, henkilöstön ja talouden aikaisempaa kehitystä sekä tulevia kehitysnäkymiä. 
  • seurakuntajaon muutosten vaikutus seurakuntayhtymän talouteen.  
  • Varpaisjärven ja Lapinlahden toimintaympäristön ja toimintaedellytysten kehitystä arvioidaan pitkälle tulevaisuuteen sekä huomioidaan myös yhtymän toimintaedellytysten ja talouden kehittyminen. 
  • selvitetään seurakuntien hallinnon ja palvelujen nykytilaa.
  • tarkastellaan seurakuntien keskinäistä yhteistyötä sekä vertaillaan eri rakenneratkaisujen vahvuuksia ja heikkouksia.
  • suunnitellaan miten yhdistyvän tai uuden seurakunnan tarjoamat palvelut ja toiminnat on tarkoituksenmukaista järjestää.

Selvitystyö ei ole vielä valmis, mutta sitä on tehty tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä selvittäjän, Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien sekä seurakuntayhtymän kesken. Selvityksen eri osa-alueita on tarkasteltu yhdessä ja niistä käyty keskusteluita luottamushenkilöiden ja Timo Korhosen tapaamisissa sekä seurakuntaneuvostojen kokousten yhteydessä. Varpaisjärvellä on järjestetty myös työntekijöille ja luottamushenkilöille iltakouluja, joissa eri tulevaisuusvaihtoehtoja ja tilannetta on käyty yhdessä läpi.

Tämän prosessin kuluessa yhdistyminen Lapinlahden seurakunnan kanssa on alettu nähdä mahdollisuutena. Varpaisjärven seurakunta haluaa itse ottaa seuraavat askeleet ja lähteä yhdistymisneuvotteluihin Lapinlahden seurakunnan kanssa omaehtoisesti.

Seurakuntaneuvoston esityslistan 24.8.2023 pykälä: Yhdistymisneuvottelut Lapinlahden seurakunnan kanssa (pdf)

Aikaisemmat uutiset aiheesta

(Uutiset sivustolla varpaisjarvenseurakunta.fi ja ylasavonseurakunnat.fi)

27.4.2023 Tuomiokapituli määräsi selvitysasiamiehen selvittämään Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien mahdollista seurakuntajaon muutosta

Piispa Jari Jolkkosen loppulausunto Lapinlahden piispantarkastuksesta 28.1. ja 30.1.2022 tammikuutaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

3.4.2022 Piispa Jari Jolkkonen Varpaisjärven seurakunnan piispantarkastuksessa: Tällä hetkellä ei ole olemassa vireillä hanketta Varpaisjärven seurakuntarakenteen muuttamiseksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

19.5.2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli merkitsi tietoonsa istunnossaan Timo Vainikaisen irtisanoutumisen 1.8.2022 lukien.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

9.6.2022 Linkki avautuu uudessa välilehdessäKuopion hiippakunnan tuomiokapituli antoi määräaikaisen viranhoitomääräyksen pastori Matias Koposelle Varpaisjärven seurakunnan avoinna olevan kirkkoherran viran hoitamiselle.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

23.8.2022 Yhteisen kirkkoneuvoston lausunto kriisiytyvän seurakunnan mittareista.  
Varpaisjärven seurakunnassa selvitellään kirkkoherran viran avaamista ja kriisiytyvän seurakunnan mittariston täyttymistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

31.8.2022 Varpaisjärven seurakuntaneuvosto antoi lausunnon koskien kirkkoherran virkaa ja kriisiytyvän seurakunnan mittareitaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 
9.9.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti, ettei Varpaisjärven kirkkoherran virkaa ei avata haettavaksi ajalla 9.9.2022-8.9.2023.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

15.9.2022 Tietoa tuomiokapitulin päätöksen perusteista olla avaamatta kirkkoherran virkaa VarpaisjärvelläLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja:

Varpaisjärven seurakunta, vt. kirkkoherra Matias Koponen, 050 3311 441, matias.koponen@evl.fi

Lapinlahden seurakunta, kirkkoherra Lauri Jäntti, 040 502 1439, lauri.jantti@evl.fi

17.8.2023 15.25